Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1408 Återtagande av anstående i Allsvenskan div 2

LK 1408 Återtagande av anstående i Allsvenskan div 2

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1408 Återtagande av anstående i Allsvenskan div 2

9874
E10
4
D76432
106
9873
K52
Ekn105
Kkn32
kn52
Dkn107
K8
ED5
KD64
E9863
9
17
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
2 1
Pass
Pass
2NT
Pass
3 2
Pass
3 3
Pass
3 4
Dbl
4
Pass
Pass
Pass

Resultat 4 -1 +50

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Ruter ut till tia och ess. Klöver till ess och spader till dam, ess och stöld. Hjärter till dam och ess. Klöver till femma, kung och stöld. Ruter som Nord stal och klöverdam i vända, Syd sakar spader och Väst stjäl. Väst tar nu för hjärter kung, visar korten och säger ”en bet”. Understrukna kort återstår.

9
76
9
K
kn
kn
Dkn
986
Nord
Öst
Syd
Väst

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:

Om spelföraren efter att ha spelat till kungen, slarvigt spelar 9 kommer kontraktet att gå en bet. Då ett spelsätt som resulterade i en bet i det uppkomna läget fanns dömde jag att överenskommet resultat kvarstår enligt §70E1.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck Ö-V

Väst hade räknat fel på sticken och trodde sig redan ha förlorat tre stick. Att bordet var stort så när som på trumfen var uppenbart för alla. Inga kommentarer om den (på denna nivån) uppenbara spelfortsättningen gjordes.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck N-S
Inga synpunkter.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Ingen jury, ÖV upptäckte att kontraktet gick att spela hem under jämförelsen och var då ”ensamma” kvar i lokalen.

Lagkommissionens svar

Lagkommissionen har varit kontakt med NS för att även få deras bild av händelseförloppet. Enligt dem så var de trötta och noterade inte att spelföraren hade två höga kort när han gjorde anspråket. Enligt Nord-syd så växlade också Öst-väst några ord efter brickan och antingen Öst eller Väst sa att kontraktet gick att spela hem.

Kontakt har också tagits med tävlingsledaren och enligt honom så upptäcktes felet av Öst-väst när resultatet jämfördes med lagkamraterna.

Det är fastställt att när anspråket gjordes så hade Öst-väst vunnit åtta stick. Det är också fastställt att totalt har Väst avstått fyra stick.

Ett avstående av stick gäller om inte
1. en spelare avstod från ett stick som hans sida faktiskt vann; eller
2. en spelare avstod från ett stick som hans sida inte kunde förlora med något normalt* spel av de
återstående korten.
* I detta inkluderas ett spelsätt som vore slarvigt eller dåligt för den kategori spelare som är inblandad.

Lagkommissionen anser att man inte kan med säkerhet veta om Väst har försökt avstå något av sina tidigare vunna stick eller om han inte noterat att han klöverknekt var ett stort kort. Om Väst inte noterat att klöverknekt är ett stort kort så är det möjligt att han spelar hjärter nio före klöver knekt. Det är ett spelsätt som då inkluderas i ett normalt spelsätt. För att skydda den icke felande sidan så väljer LK att bedöma det som ett avstående har skett av två av de tre sista sticken och att det kan bero på att Väst inte noterat att klöver knekt var stor.

LK avslår därmed överklagandet och fastställer tävlingsledarens domslut.

Tillämplig lag 71.

Skiljaktig mening
Det är vida mer troligt att Västs avstående är på grund av att han räknat fel på tidigare stick än något annat. Det innebär att han inte kommer spela hjärter nio i det uppkomna läget eftersom han är fullt medveten om klöver knekt är stor. Vi är övertygade om att Väst anspråk är baserat på dålig summering. Vi vill därmed godkänna överklagandet.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg (skiljaktig), Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist(skiljaktig).

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf