Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1404 Chairmans cup felaktig förklaring

LK 1404 Chairmans cup felaktig förklaring

3 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1404 Chairmans cup felaktig förklaring

EK107
Dkn72
EK92
6
D986
E10843
43
93
kn32
K965
kn7
Dkn72
54
D10865
EK10854
2
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
2Nt
Dbl
3
Dbl
Pass
3
Pass
3
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Resultat +790 (-200 var spelat resultat)
Utspel A

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
2 NT= exact 5/5 lågfärgerna. 3♣ förklarat som längre ♣ (annars pass). Väst erkänner speciellt i tredje hand kan händerna skilja sig mot systemet men det skulle vara första gången med 2NT.
Spelet A , x,x,x och så en liten som fortsättning. Spelföraren gick bet trots att han kunde spelat hem den om han fått reda på att den aktuella fördelningen var en möjlig en.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck Ö-V

2 NT visar exakt 5-5. Läget hade inte förekommit i tredje hand tidigare och de hade ingen överenskommelse om annorlunda betydelse i den situationen. 3♣ förklarades som preferens.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck N-S

Med en förklaring som inte utesluter annan fördelning än exakt 5-5 kommer man gå hem. Frågade tre gånger om betydelsen. Efter budgivningen medger väst att han tycker att det kunde vara annorlunda i tredje hand. Håller med om att 3♣ förklarades som preferens.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.

Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

På deklarationen stod det för 2 NT 5-5, på vissa andra ställen stod för andra bud 5+5+. Vid frågan om vad man skulle öppna med den aktuella handen fick vi svaret 2♣ och om fördelningen varit omvänd i lågfärgerna skulle man öppnat med 2. På deklarationen för dessa bud stod det 5 och på vissa andra ställen stod för andra bud 5+. Sammantaget var inte deklarationen så konsekvent ifylld så att den bevisade att 2 NT enbart användes för händer med exakt 5-5 i lågfärgerna.

Om det saknas bevis på motsatsen skall man förutsätta felaktig förklaring snarare än felbud. Vilket gör att LK har förutsatt felaktig förklaring.
Förklaringen av 3♣ ger också en uppfattning av Öst har längre ♣ än . Med en korrekt förklaring av 2NT så är det mycket sannolikt att Syd hade spelat hem 4X.

Det innebär att tävlingsledarens domslut fastställs.
Tillämpliga lagar 12C, 16B.
Depositionsavgift återlämnad.
Christer Grähs (ordf), Carl Ragnarsson, Sven-Olov Flodqvist

Björn Ohlsson

Johan Grönkvist skrev:


Med en korrekt förklaring av 2NT så är det mycket sannolikt att Syd hade spelat hem 4X.

Detta verkar väldigt generöst mot NS. Valde S en spelplan som lyckats om de svarta, eller mjuka, åttorna hade bytt plats, men som resulterade i två bet med aktuell sits?

/B

Björn Westling

Johan Grönkvist skrev:


EK107
Dkn72
EK92
6
D986
E10843
43
93
kn32
K965
kn7
Dkn72
54
D10865
EK10854
2
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
2Nt
Dbl
3
Dbl
Pass
3
Pass
3
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Resultat +790 (-200 var spelat resultat)
Utspel A

Jag tycker förstås det verkar väldigt generöst att ge 790 för 4 hjärter odubblat i zonen….

Logga in för att kommentera