Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1403 Chairmans Cup felaktig förklaring

LK 1403 Chairmans Cup felaktig förklaring

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1403 Chairmans Cup felaktig förklaring

K4
D62
EKD4
Kkn52
Dkn62
Ekn943
76
104
E953
K1075
kn10853
1087
8
92
ED98763
21
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
N-S i zonen

Resultat +630

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

Efter avslutad budgivning korrigerade syd sin partnerns förklaringar och TL tillkallades. Nord hade förklarat syds första pass som 0-4 eller straffpass och förklarade sedan 2 som 0-4 och bad partnern bjuda något. Syd korrigerade sedan förklaringen av 2 att det kunde vara en starkare hand. Väst hävdade då att hade han vetat att syd kunde vara starkare än 0-4 hade han agerat med 3 över 2.
NS var eniga om att nords förklaring var felaktig.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:

TL gjorde 2 spelarundersökningar givet förutsättningarna att väst fick ändra sig till 3. Först fick 6 spelare frågan som Nord vad man hade bjudit om väst hade klivit in med 3 över 2. 4 av 6 valde att säga dubbelt (straff) 2 av 6 valde att säga pass och sade sedan även pass på syds förmodade UD. I den andra undersökningen tillfrågades 4 spelare vad de hade bjudit på syds hand efter att partnern hade straffdubblat 3. Samtliga 4 spelare hade bjudit 3NT.

Spelarundersökningarna visade att 2 ggr av 3 skulle man hamna i resultatet 3NT, 1 gång av 3 skulle man hamna i 3 X. Viktningen justerades till 1 av 2 för båda kontrakten till fördel för den ickefelande sidan.

Domslut 50% 3NT+1, 50% 3X-3. Lagrum 21B3, internationella 12C1(c).

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck Ö-V

Ansåg att det borde dömas 3♣X-3 eftersom vi aldrig fick chansen att nå den scoren.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck N-S

Inget att tillägga, beklagar att vi förklarade fel.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.

Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

Det är fastställt att det var en felaktig förklaring och tävlingsledaren har gjort en viktad score som avrundats till förmån för den icke-felande sidan. LK anser att den viktade scoren kompenserar för den uppkomna skadan.

LK fastställer tävlingsledarens domslut.
Tillämpliga lagar 12C, 21B.
Christer Grähs (ordf), Carl Ragnarsson, Linus Jorner