Forum » Tävlingsledare och domslut » LK1402 Chairmans Cup felaktigt bud

LK1402 Chairmans Cup felaktigt bud

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK1402 Chairmans Cup felaktigt bud

[giv=Deal”K4.Q62.AKQ4.KJ52 QJ62.AJ943.76.T4 A953.KT75.JT853 T87.8.92.AQ98763”;Board ”21”
;Auction ”1C =1= 1D =2= 2H =3= 3C/pass 2NT p 3D =4= p 3H =5= p 4H =6= p 6D p p p”;

Note ”1:Starkt”;
Note ”2:Hjärter”;
Note ”3:förklarades som 5 efter 3 rättades det 4 och 4+lågfärg, då ändrade Väst sitt bud till pass”;
Note”4:5”;
Note”5:Frågar”;
Note”6: Renons”]

Resultat +1370
Utspel A

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

Explanation of bidding see above. According to south 4♥ I misbid, Later system notes showed that 4♥ is indeed short ♥. Table result stands, explanation according to system.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck NS

Om man inte kan sitt system ska man inte tjäna på sina fel.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck ÖV

Blev störd av den tidigare situationen med utbytta bud. Har spelat ett par år ihop.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.

Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

Syds förklaring stämmer med parets överenskommelser, felet ligger i Nords bud. Även om skada har uppkommit ska detta inte korrigeras.

Det innebär att tävlingsledarens domslut fastställs.
Tillämpliga lag 75C
Depositionsavgift återlämnad.
Christer Grähs (ordf), Carl Ragnarsson, Linus Jorner