Forum » Tävlingsledare och domslut » Att ropa eller inte ropa

Att ropa eller inte ropa

10 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Joakim Nordlindh
Att ropa eller inte ropa

Kxxxxx
xx
Ex
Exx
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
2
Pass
P(VÄLDIGT_långsam)
3
3
5
Pass
Pass
P(Långsam)

Pga 3sp spelade jag bort 5kl (spelade honom med 7k färg), dom släppte dock hem det igen så resultatet på brickan har inte blivit lidande.

Skulle ni ropa efter brickan när det kommer fram att hen bjöd om sin Kxxxxx efter partnerns tankepaus?

Lars Adie

Joakim Nordlindh skrev:


Kxxxxx
xx
Ex
Exx
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
2
Pass
P(VÄLDIGT_långsam)
3
3
5
Pass
Pass
P(Långsam)

Pga 3sp spelade jag bort 5kl (spelade honom med 7k färg), dom släppte dock hem det igen så resultatet på brickan har inte blivit lidande.

Skulle ni ropa efter brickan när det kommer fram att hen bjöd om sin Kxxxxx efter partnerns tankepaus?

Om frågan är om ett lagbrott har skett så ja - 3Sp blir betydligt lättare av partnerns fundering, jag hade inte kallat på TL efter brickan dock eftersom ingen blivit lidande.

Lars-Göran Larsson

Är enda kriteriet för att inte tillkalla TL, i ett sånt här läge, att man anser att man inte lidit skada på egna sidan?

Stefan Lilja
Bild för Stefan Lilja

För att ta ställning till detta måste vi veta vad 2sp öppningen visar.

Torbjörn Gustavsson

Du har naturligtvis rätt att tillkalla TL, vilket du också bör göra om det skulle kunna bli fråga om någon korrigering av resultatet.

I detta fall verkar du helt säker på att du inte ska ha någon kompensation för uppkommen skada, av den enkla anledningen att du inte led någon skada. Likafullt kan det finnas anledning att påtala situationen för TL. Några tänkbara anledningar:

  • Syd kanske helt enkelt är omedveten om det (högst sannolikt) olagliga i att bjuda 3 sp efter OI. En ren undervisning från TL har bättre chans att tas väl emot än ett påpekande av en motståndare.
  • TL kan vilja göra en notering om det inträffade. Det kan vara bra att känna till om en spelare gör samma fel upprepade gånger.
  • Om Syd har gjort samma fel upprepade gånger eller är så rutinerad att denne borde veta vad lagarna säger, kan TL vilja överväga att dela ut procedurbestraffning till NS enligt lag 90.
  • Du kanske helt enkelt har bedömt den lagliga eller bridgemässiga situationen fel, och du faktiskt har rätt till någon kompensation. Vad hade t.ex. hänt om Syd inte bjudit 3 sp? Hade ni kommit till ett ännu bättre kontrakt som givit ännu bättre betalt?
Ola Brandborn

I dessa fall brukar jag fråga motståndarna i samband med 3-spaderbudet om vi är överens om att nords pass var väldigt långsamt…

Lars-Göran Larsson

Stefan Lilja skrev:


För att ta ställning till detta måste vi veta vad 2sp öppningen visar.


Vad anser du att man kan ta för olika ställningar om öppningen definieras som:
a) 10-12, 6sp
b) 6-9, 6+sp
c) svag tvåöppning
Stefan Lilja
Bild för Stefan Lilja

det kan visa 5+ spader (6)7-11.

med mtv passande och partner passar också och enbart 3kl i balans pos så är det väldigt ofta partnern har lite kort.

med extra längd, visserligen dålig färg men essen är bra och max hand är 3 sp ett rimligt bud.

men visst tankepausen är besvärande.

Lars-Göran Larsson

Bra att du skrev sista raden också, för en bekräftad tankepaus är minst sagt besvärande. Enligt mig, så besvärande att man inte kan motivera ett nytt bud om man inte har begått ett misstag och är låångt starkare än överenskommelsen med partnern och sin deklaration.

Dan Bylund

Kalla på TL (om en bra och pedagogisk sådan finns i lokalen). Förutom de skäl som Torbjörn anför så kan det kanske på sikt också hjälpa syd att undvika ett antal 1100 ut framöver.

Logga in för att kommentera