Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1603 (Festivalen)

LK 1603 (Festivalen)

89 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Mikael Westerlund
Bild för Mikael Westerlund

Henrik Johansson skrev:


Mikael, om 1NT väldigt ofta går bet så måste det väl vara bättre att spela försvar mot 1NTX än mot 1NT? Alltså säger OI:n åt dig att du skall dubbla, inte att du skall passa.

Absolut inte rätt att Dubbla om min partner tar det som en UD som personen som frågade om just denna situationen menade att Dbl skulle vara. Om min partner bjuder t.ex 2 på min dubbling så är jag övertygad om att vi i längden får en bättre score om vi låter Fi spela 1 NT.

Lycka till med bridgen
/Mikael Westerlund

Sidor

Göran Broström

Joakim Nordlindh skrev:


Henrik Johansson skrev:


Du har xx Axx xx AKxxxx, partnern säger pass, MTH bjuder 1Kl (2+), du kliver in med 2Kl naturligt, partnern alerterar och förklarar det (efter fråga från motståndarna) som spader och en färg till. MTV säger pass, partnern bjuder 2Sp och MTH säger pass.

Nu har vi OI som pekar på att det är rätt att bjuda igen, samtidigt som pass på 2sp är ett självklart logiskt alternativ.

Jag förstår inte alls hur du tänker här….

Passar man på 2sp så får man antagligen en liten utbetalning, det är inte ens dubblat än. Bjuder man därmot 3kl som lär visa en rejäl pråm med spader och en färg till så hamnar man eventuellt i 4spX eller annan stor utbetalning.

OI pekar alltså på att det är rätt att passa på 2sp, alltså måste man bjuda 3kl.

Joakim, du har förstått!

Sidor

Philip Berggren

Skönt att se att återväxten för TL kåren är säkrad i tråd efter tråd. Om bara alla på forumet som uppenbarligen vet bättre än den bästa TL vi har om vad som står i lagboken och hur reglerna är tänka att tolkas bara kunde ta sina TL3 licenser så får vi andra lite avlastning på festivalen och alla andra tävlingar som SM, DM osv. Ses på TLsteg3 i Januari!

PS. kommentaren avser inte diskussionen om rätt eller fel i något specifikt OI läge ovan utan mer generell kommentar avseende det ständiga ifrågasättandet av varenda svar som ges. Vad är poängen med att fråga i tråd efter tråd om man ändå inte tänker acceptera något svar som skiljer sig från det svar man redan själv tänkt ut i förväg.

Sidor

Göran Broström

Philip Berggren skrev:


Skönt att se att återväxten för TL kåren är säkrad i tråd efter tråd. Om bara alla på forumet som uppenbarligen vet bättre än den bästa TL vi har om vad som står i lagboken och hur reglerna är tänka att tolkas bara kunde ta sina TL3 licenser så får vi andra lite avlastning på festivalen och alla andra tävlingar som SM, DM osv. Ses på TLsteg3 i Januari!

PS. kommentaren avser inte diskussionen om rätt eller fel i något specifikt OI läge ovan utan mer generell kommentar avseende det ständiga ifrågasättandet av varenda svar som ges. Vad är poängen med att fråga i tråd efter tråd om man ändå inte tänker acceptera något svar som skiljer sig från det svar man redan själv tänkt ut i förväg.

Tre frågor:

 1. Vem är ”den bästa TL vi har”? Har inte sett några spår här.

 2. Är detta ett diskussionsforum eller en frågespalt?

 3. Är det januari 2018 som avses?

Sidor

Peter Swensson

Göran Broström skrev:


Philip Berggren skrev:


Skönt att se att återväxten för TL kåren är säkrad i tråd efter tråd. Om bara alla på forumet som uppenbarligen vet bättre än den bästa TL vi har om vad som står i lagboken och hur reglerna är tänka att tolkas bara kunde ta sina TL3 licenser så får vi andra lite avlastning på festivalen och alla andra tävlingar som SM, DM osv. Ses på TLsteg3 i Januari!

PS. kommentaren avser inte diskussionen om rätt eller fel i något specifikt OI läge ovan utan mer generell kommentar avseende det ständiga ifrågasättandet av varenda svar som ges. Vad är poängen med att fråga i tråd efter tråd om man ändå inte tänker acceptera något svar som skiljer sig från det svar man redan själv tänkt ut i förväg.

Tre frågor:

 1. Vem är ”den bästa TL vi har”? Har inte sett några spår här.

 2. Är detta ett diskussionsforum eller en frågespalt?

 3. Är det januari 2018 som avses?

Bra frågor!

Våra topp TL är så sjukt duktiga på att tillämpa lagarna som de är tänkta att tillämpas. Vi bör nog inse att Henrik är bäst i sverige, just nu.

Det topp TL:arna inte verkar klara lika bra är den enorma utmaningen att på ett effektivt sätt sprida budskapet om hur lagarna är tänkta att fungera.
Nu har de ju taskiga förutsättningar:
- tolkningar justeras/uppdateras kontinuerligt.
- lagarna är inte formulerade på ett sätt så att de kan läsas utan bakgrundskunskap
- Många bridgespelare är bångstyra, egensinniga besserwissrar som oftast är väldigt duktiga på något (och därför har övertro på egen kapacitet i ”alla” områden).
- Många är de som utmanar och ifrågasätter på ett sunt sätt, det kallas engagemang och skall uppmuntras!
- Flera på forumet diskuterar efter hur de tycker lagarna borde vara, och frågar inte om hur det är idag; ibland är det tydligt, men ofta blandas argumentationerna ihop.
-och de mest engagerade TL-killarna ”undervisar” på forumet och i efterdiskussioner på egen tid , obetalt

LK ger ut lite domar, och skriver i Bridgetidningen allt på en bra nivå… men vi har fortfarande en situation där överraskande få förstår regler och lagar. Kan vi förbättra strategin för utförandet av budskapen?

Är det spelarna eller reglerna som är mest bristfälliga? Jag är övertygad om att vi i framtiden skall ha olika regeltillämpning på olika nivåer, t ex när det gäller OI och vad som är en överrenskommelse. Enkla regler som alla förstår går inte underskatta (är det inte bevisat att logiska alternativ funderingar vid bordet är för svårt?); medans mer ”korrekta” och genomtänkta regler passar bäst på högsta nivån.

Sidor

Carina Wademark
Bild för Carina Wademark

Göran Broström skrev:

Tre frågor:

 1. Vem är ”den bästa TL vi har”? Har inte sett några spår här.

 2. Är detta ett diskussionsforum eller en frågespalt?

 3. Är det januari 2018 som avses?

Avlastar Philip med svar för att få in lite länkar.

 1. Angående de bästa TL vi har Länk till Elit-TL
  Den idag främste är: Henrik Johansson.
  Henrik har visat toppresultat vid samtliga internationella TL-utbildningar han deltagit i. Henrik arbetar frekvent vid internationella mästerskap, utöver det är han ofta TL vid svenska SM finaler och guldtävlingar. Han är med i LK, länk här samt med i staben som håller i våra TL-utbildningar.

 2. Forat används för båda delarna skulle jag säga.

 3. Nästa TL steg 3 arrangeras 12-14 januari 2018 på Scandic Väst i Örebro.
  Tre dagar med simuleringsövningar, diskussioner och skriftliga prov.

Gamla Guldlicenser togs bort 2009 då de nya kraven på utbildning togs fram för att öka kvaliteten på TL. Utöver bättre utbildning finns t ex ett aktivitetskrav för att få behålla sin licensnivå.

Nuförtiden är TL steg 3 en nationell utbildning som hålls över tre dagar i Örebro i januari jämna år.
Udda år arrangeras ett TL-seminarium för att hålla kunskaperna fräscha för befintliga TL med steg 3 samt som förberedande studier för de som vill förbereda sig på bästa sätt inför steg 3 kommande år. Även detta i Örebro i januari, men över två dagar.

Sidor

Göran Broström

Göran Broström skrev:

Vi kan ta ett exempel till…

Du har xx Axx xx AKxxxx, partnern säger pass, MTH bjuder 1Kl (2+), du kliver in med 2Kl naturligt, partnern alerterar och förklarar det (efter fråga från motståndarna) som spader och en färg till. MTV säger pass, partnern bjuder 2Sp och MTH säger pass.

Bra exempel!

Nu har vi OI som pekar på att det är rätt att bjuda igen, samtidigt som pass på 2sp är ett självklart logiskt alternativ.

Nix. 2sp (ny färg) är krav, även efter ett förhandspass, och att passa vore därför ett brott mot 73C. OI:n pekar nämligen på pass (Jag är inställd på katastrof efter OI:n.

Mitt förslag att 2sp är krav är förstås en ”red herring” (ovidkommande) i sammanhanget. OI:n pekar oavsett det på att pass är rätt.

Jag tror att ”somliga” förväxlar ”bud” och ”kontrakt”: Sant är att OI pekar på att 3kl är rätt kontrakt, men det är ju ouppnåeligt (partnern bjuder), så 3kl är inte det bud som OI föreslår.

Sidor

Göran Broström

Carina Wademark skrev:


Göran Broström skrev:

Tre frågor:

 1. Vem är ”den bästa TL vi har”? Har inte sett några spår här.

 2. Är detta ett diskussionsforum eller en frågespalt?

 3. Är det januari 2018 som avses?

Avlastar Philip med svar för att få in lite länkar.

Carina, tack för infon!

Sidor

Göran Broström

Peter Swensson skrev:


Göran Broström skrev:


Philip Berggren skrev:


Skönt att se att återväxten för TL kåren är säkrad i tråd efter tråd. Om bara alla på forumet som uppenbarligen vet bättre än den bästa TL vi har om vad som står i lagboken och hur reglerna är tänka att tolkas bara kunde ta sina TL3 licenser så får vi andra lite avlastning på festivalen och alla andra tävlingar som SM, DM osv. Ses på TLsteg3 i Januari!

PS. kommentaren avser inte diskussionen om rätt eller fel i något specifikt OI läge ovan utan mer generell kommentar avseende det ständiga ifrågasättandet av varenda svar som ges. Vad är poängen med att fråga i tråd efter tråd om man ändå inte tänker acceptera något svar som skiljer sig från det svar man redan själv tänkt ut i förväg.

Tre frågor:

 1. Vem är ”den bästa TL vi har”? Har inte sett några spår här.

 2. Är detta ett diskussionsforum eller en frågespalt?

 3. Är det januari 2018 som avses?

Bra frågor!

Tack! Och tack för informationen! En kommentar:

Är det spelarna eller reglerna som är mest bristfälliga?

Det är definitivt reglerna (jag förstår att frågan är skämtsamt formulerad). Det framgår inte minst av den här tråden. Här är problemet att lagarna 73 och 16 står i konflikt med varandra på vissa punkter. 73 är övergripande medan 16 är handfast tillämpning, och i såna fall bör 73 vara överordnad.

Lag 16 är också ”flummig” för en spelare i en akut situation: Ett logiskt alternativ är ett som, bland den kategori spelare det gäller och med användande av parets metoder, skulle starkt ha övervägts av en stor andel sådana spelare, av vilka det bedöms några kunde ha valt det. Bortsett från att det är fråga om en felöversättning, i engelska originalet(?) används ordet ”significant”, som inte är samma sak som ”stor” (jag är statistiker;), så vem kan tillämpa en sån definition i akut läge? Som påpekats tidigare, det här kan inte användas som vägledning för spelaren, men väl för TL när hon ska döma.

Ett annat problem, som påpekades tidigare, är att lagarna uppdateras utan att det finns lättillgänglig information för oss spelare om det. Varför är det så? Det borde väl gå lätt att ordna.

Sidor

Peter Swensson

Delar din frustration Göran; det är lättare att ändra regler än människor. Hur många klarar blanda in vad Ebba och Kalle skulle kunna tänkas göra, en eller flera gånger, på varje bricka (det borde strida mot spelets grundläggande principer)?

Men, samtidigt så ser jag att nya gardet TL är grymt mycket bättre förberedda, och de samarbetar under tävlingar … trots ”skit lagar” gör de ett bra jobb.

(Just ”significant” är ett vanligt problem i ”allas” vardag :).
Försökt få in autokorrekt till ”statistical significant” i företagets dokumentmallar men de vill så gärna slänga sig med fina förstärkningsord på min dagverksamhet.)

Sidor

Leif Lundberg

Peter Swensson skrev:


-och de mest engagerade TL-killarna ”undervisar” på forumet och i efterdiskussioner på egen tid , obetalt


Just det här tycker jag är viktigt att framhäva.
Ett bra sätt att sprida visdom för andra, för det här med lagar är inte lätt.
Mycket värdefullt att ni lägger en del av er tid på detta.

Det här nedanstående är också bra, men vi behöver mer av ovanstående.

Peter Swensson skrev:

LK ger ut lite domar, och skriver i Bridgetidningen allt på en bra nivå… men vi har fortfarande en situation där överraskande få förstår regler och lagar. Kan vi förbättra strategin för utförandet av budskapen?


En viktig fråga där på slutet.

Nästan så att det borde vara lag att gå in mer på detta forum och skaffa sig lite mera kunskap. Smile

Sidor

Johan Andersson

Göran Broström skrev:


Göran Broström skrev:

Vi kan ta ett exempel till…

Du har xx Axx xx AKxxxx, partnern säger pass, MTH bjuder 1Kl (2+), du kliver in med 2Kl naturligt, partnern alerterar och förklarar det (efter fråga från motståndarna) som spader och en färg till. MTV säger pass, partnern bjuder 2Sp och MTH säger pass.

Bra exempel!

Nu har vi OI som pekar på att det är rätt att bjuda igen, samtidigt som pass på 2sp är ett självklart logiskt alternativ.

Nix. 2sp (ny färg) är krav, även efter ett förhandspass, och att passa vore därför ett brott mot 73C. OI:n pekar nämligen på pass (Jag är inställd på katastrof efter OI:n.

Mitt förslag att 2sp är krav är förstås en ”red herring” (ovidkommande) i sammanhanget. OI:n pekar oavsett det på att pass är rätt.

Jag tror att ”somliga” förväxlar ”bud” och ”kontrakt”: Sant är att OI pekar på att 3kl är rätt kontrakt, men det är ju ouppnåeligt (partnern bjuder), så 3kl är inte det bud som OI föreslår.

Hur ofta ser man inte en 3kl helt utan tankepaus, partnern kommer på bättre tankar och passar?

Sen vet jag knappt om 3kl är ett logiskt alternativ efter 2sp (om man kör en poll utan OI). Enda anledningen ni vill att 3kl ska bjudas är att de ska komma till en katastrof. Ofta gör man det vid OI-frågor. Men här kommer man till 2sp eller 2spX vid spel med skärmar. Om 3kl inte anses vara ett LA vid en poll så bör det bjudas lika mycket som 7nt.

Sidor

Göran Broström

Johan Andersson skrev:


Göran Broström skrev:


Göran Broström skrev:

Vi kan ta ett exempel till…

Du har xx Axx xx AKxxxx, partnern säger pass, MTH bjuder 1Kl (2+), du kliver in med 2Kl naturligt, partnern alerterar och förklarar det (efter fråga från motståndarna) som spader och en färg till. MTV säger pass, partnern bjuder 2Sp och MTH säger pass.

Bra exempel!

Nu har vi OI som pekar på att det är rätt att bjuda igen, samtidigt som pass på 2sp är ett självklart logiskt alternativ.

Nix. 2sp (ny färg) är krav, även efter ett förhandspass, och att passa vore därför ett brott mot 73C. OI:n pekar nämligen på pass (Jag är inställd på katastrof efter OI:n.

Mitt förslag att 2sp är krav är förstås en ”red herring” (ovidkommande) i sammanhanget. OI:n pekar oavsett det på att pass är rätt.

Jag tror att ”somliga” förväxlar ”bud” och ”kontrakt”: Sant är att OI pekar på att 3kl är rätt kontrakt, men det är ju ouppnåeligt (partnern bjuder), så 3kl är inte det bud som OI föreslår.

Hur ofta ser man inte en 3kl helt utan tankepaus, partnern kommer på bättre tankar och passar?

Sen vet jag knappt om 3kl är ett logiskt alternativ efter 2sp (om man kör en poll utan OI). Enda anledningen ni vill att 3kl ska bjudas är att de ska komma till en katastrof. Ofta gör man det vid OI-frågor. Men här kommer man till 2sp eller 2spX vid spel med skärmar. Om 3kl inte anses vara ett LA vid en poll så bör det bjudas lika mycket som 7nt.

Jag lärde mig i inlägg #17 att om jag bjuder 3kl så blir det ett logiskt alternativ. Och, som du påpekar, det gäller 7NT också (om det var det du försökte säga). Om vi alltså köper att OI pekar på pass, så utgör det ingen begränsning för mig, jag kan bjuda vad jag vill. Även pass, eftersom det då inte finns några LA.

Om partnern vaknar till liv och passar på 3kl har vi ett nytt rättsfall som jag inte vill fördjupa mig i. (Men det är förmodligen motståndarna som har ett spaderkontrakt.)

Var kom skärmarna ifrån?

Sidor

Philip Berggren

Göran Broström skrev:

Jag lärde mig i inlägg #17 att om jag bjuder 3kl så blir det ett logiskt alternativ. Och, som du påpekar, det gäller 7NT också (om det var det du försökte säga). Om vi alltså köper att OI pekar på pass, så utgör det ingen begränsning för mig, jag kan bjuda vad jag vill. Även pass, eftersom det då inte finns några LA.

Om partnern vaknar till liv och passar på 3kl har vi ett nytt rättsfall som jag inte vill fördjupa mig i. (Men det är förmodligen motståndarna som har ett spaderkontrakt.)

OI:n pekar inte på att pass är rätt. Du hoppas när du bjuder 3 att detta ska väcka partnern vilket det med väldigt stor sannolikhet kommer att göra. Din partner har ingen OI och får bjuda vad hen vill. Hen kommer 9/10 gånger att inse att ”vänta nu vad visade 1?…OJDÅ!” och sen passa. Visst kan det vara så att partnern inte förstår och bjuder vidare, men det är långt mer troligt att partnern i denna allt för vanliga situation tar en titt till på budgivningen igen och blir varse om sitt misstag. OI:n pekar alltså på att det är rätt att bjuda igen då 2 inte visar en egen färg och partnern kommer väldigt ofta att inse vad som hänt. Pass är ett LA till att säga 3 och då får vi inte välja 3.

Så nej att partnern vaknar till genom ditt 3 bud är inte alls ett nytt fall så tillvida att du inte genom HUR du bjöd 3 överförde ny OI till partnern som därför inser sitt misstag.

Sidor

Göran Broström

Philip Berggren skrev:


Göran Broström skrev:

[…]
Om vi alltså köper att OI pekar på pass, …

[…]

Om partnern vaknar till liv och passar på 3kl har vi ett nytt rättsfall som jag inte vill fördjupa mig i. (Men det är förmodligen motståndarna som har ett spaderkontrakt.)

[…]

Så nej att partnern vaknar till genom ditt 3 bud är inte alls ett nytt fall så tillvida att du inte genom HUR du bjöd 3 överförde ny OI till partnern som därför inser sitt misstag.

Du glömmer att partnern har gett motståndarna FI (Felaktig Information). Finns andra former av ”misstag” än OI.

Sidor

Philip Berggren

Göran Broström skrev:

Du glömmer att partnern har gett motståndarna FI (Felaktig Information). Finns andra former av ”misstag” än OI.

Nej det gör jag inte!? Det är ju exakt det som är problemet…den otillåtna informationen är ”min partner har glömt vad mitt bud betyder i detta läget, men jag vet vad han tror att jag har vilket innebär att han inte har det han borde ha för sitt bud”.

Men du är uppenbarligen mer intresserad av att få sista ordet än att förstå hur reglerna fungerar så lägger ner detta nu.

Som Westerlund brukar skriva

/Lycka till med bridgen

Sidor

Göran Broström

Henrik Johansson skrev:


Joakim Nordlindh skrev:


Henrik Johansson skrev:


Du har xx Axx xx AKxxxx, partnern säger pass, MTH bjuder 1Kl (2+), du kliver in med 2Kl naturligt, partnern alerterar och förklarar det (efter fråga från motståndarna) som spader och en färg till. MTV säger pass, partnern bjuder 2Sp och MTH säger pass.

Nu har vi OI som pekar på att det är rätt att bjuda igen, samtidigt som pass på 2sp är ett självklart logiskt alternativ.

Jag förstår inte alls hur du tänker här….

Passar man på 2sp så får man antagligen en liten utbetalning, det är inte ens dubblat än. Bjuder man därmot 3kl som lär visa en rejäl pråm med spader och en färg till så hamnar man eventuellt i 4spX eller annan stor utbetalning.

OI pekar alltså på att det är rätt att passa på 2sp, alltså måste man bjuda 3kl.

Hur tänkte du? Du har visat en inklivshand med klöver och partnern är förhandspassad med 5+ spader…om du bjuder 3kl nu visar det en minimal inklivshand med 6 klöver, men varför skulle 3kl vara bättre än 2sp?

Svar: Partnern har AQxx-xxx-xxx-QTx. Nu tänker du förstås WTF(!), men då ber jag dig förklara hur vi hittar 4sp om jag har Kxxx-xx-x-AKxxxx. Eller KJx-xx-Ax-AKxxxx.

Problemet är förstås att vi saknar kravbud (om vi inte bestämmer något). Jämför med situationen att öppningsbudet var 1ru: Då kan vi på 2kl bekvämt bjuda 2ru.

Förhandspasset och det faktum att vi spelar med svaga tvåöppningar gör det troligt att 2sp visar 5-, inte 5+.

Sidor

Mikael Grönkvist
Bild för Mikael Grönkvist

Göran Broström skrev:


Problemet är förstås att vi saknar kravbud (om vi inte bestämmer något). Jämför med situationen att öppningsbudet var 1: Då kan vi på 2 bekvämt bjuda 2.


Orkar inte ge mig in i lagfrågan (och har lite svårt att se vad Görans sista inlägg har med saken att göra) men reagerade på det budtekniska. För att slippa bjuda fyrkortsfärger i lägen där vi inte har något överbud, (1)-2-(P)-? och (1)-2-(P)-? där 1 i lå är ”slask” och inklivet naturligt, blir min rekommendation att låta billigaste bud ta överbudets plats.

I vårt fall blir alltså 2 ett allmänt kravbud. Vill vi visa ruter bjuder vi istället 2NT. Tanken är att sanginviten kan bjuda 2NT på partnerns 2hö och passa på minvisande 3 och därmed inte behöver komma sämre till. Vi behöver inte heller vara särskilt oroliga för att få spelföringen i 3NT på ”fel” hand eftersom det ändå är den starka försvararen som ska spela ut. Efter inkliv med 2 blir alltså 2 ”överbud” och 2NT visar minst fem hjärter. Första gången jag hörde om idén var från Niklas Warne för ett par år sedan men den kan säkert vara (mycket) äldre än så.

Ett liknande läge är (2 (Multi))-3-(P)-? där det finns risk att missa en 4-4 i hö då vi inte har något överbud. Då det inte är så praktiskt att låta 3NT visa ruter och inte heller att bjuda fyrkortsfärger på treläget löser många par (åtminstone större delen av) problemet genom att låta inkliv med 3/ direkt över 2 visa fyrkortsfärg med längre lågfärg.

Sidor

Göran Broström

Mikael Grönkvist skrev:


Göran Broström skrev:


Problemet är förstås att vi saknar kravbud (om vi inte bestämmer något). Jämför med situationen att öppningsbudet var 1: Då kan vi på 2 bekvämt bjuda 2.


Orkar inte ge mig in i lagfrågan (och har lite svårt att se vad Görans sista inlägg har med saken att göra)

Jag svarade bara på TL:s fråga.

Mikael Grönkvist skrev:


men reagerade på det budtekniska. För att slippa bjuda fyrkortsfärger i lägen där vi inte har något överbud, (1)-2-(P)-? och (1)-2-(P)-? där 1 i lå är ”slask” och inklivet naturligt, blir min rekommendation att låta billigaste bud ta överbudets plats.

Utmärkt förslag! Tack!

Sidor

Göran Broström

Philip Berggren skrev:


Göran Broström skrev:

Du glömmer att partnern har gett motståndarna FI (Felaktig Information). Finns andra former av ”misstag” än OI.

Nej det gör jag inte!? Det är ju exakt det som är problemet…den otillåtna informationen är ”min partner har glömt vad mitt bud betyder i detta läget, men jag vet vad han tror att jag har vilket innebär att han inte har det han borde ha för sitt bud”.

Men du är uppenbarligen mer intresserad av att få sista ordet än att förstå hur reglerna fungerar så lägger ner detta nu.

Som Westerlund brukar skriva

/Lycka till med bridgen

Tack (kan behövas!). Att du ”lägger ner” är förstås bra, men du borde faktiskt aldrig ha gett dig in i diskussionen med tanke på de substanslösa inläggen du presterar. Dessutom kryddade med personliga påhopp. Det senare tycks för övrigt känneteckna gräddan av TL, en av dem stoltserar tom med devisen ”Mitt mål i livet är att reta gallfeber på minst en person om dagen” (som han lever upp till på ett föredömligt sätt).

Sidor

Jan Eric Larsson
Bild för Jan Eric Larsson

Hej!

Vilka menar du är ”gräddan av TL”?

De jag känner och/eller har träffat eller jobbat med har definitivt inte som mål att reta upp någon. Ett synnerligen dumt inlägg. Jag tycker du borde be om ursäkt och sedan själv lägga ner.

Hälsningar!

Jan Eric Larsson
TL Steg 3

Sidor

Göran Broström

Jan-Eric Larsson skrev:


Hej!

Vilka menar du är ”gräddan av TL”?

Henrik Johansson och Philip Berggren, de som synts här.

Jan-Eric Larsson skrev:

De jag känner och/eller har träffat eller jobbat med har definitivt inte som mål att reta upp någon.

Henrik Johansson: ”Mitt mål i livet är att reta gallfeber på minst en person om dagen.” Men jag är säker på att du har rätt: De allra flesta TL har en helt annan inställning till sina medmänniskor.

Jan-Eric Larsson skrev:

Ett synnerligen dumt inlägg. Jag tycker du borde be om ursäkt och sedan själv lägga ner.

Hälsningar!

Jan Eric Larsson
TL Steg 3

Jan Eric, du har alldeles rätt och jag ber om ursäkt för att jag uttryckte mig opassande. Man ska inte nedlåta sig till att svara med samma mynt. Gå tillbaka i tråden och kolla kommentarerna jag fått från dessa herrar och du förstår vad jag menar.

Jag kan inte låta bli att tycka att TL, de som är satta att leda oss spelare, ska uppträda med större ödmjukhet. Förtroende förtjänas.

Jan Eric, sakfrågan (som tyvärr drunknat i oväsentligheter) lägger jag inte ner, den är för viktig: Etik (72-76). Inte viktig för TL, men väl för spelare.

Sidor

Göran Broström

Johan Andersson skrev:

Sen vet jag knappt om 3kl är ett logiskt alternativ efter 2sp (om man kör en poll utan OI).

Jag vet, har just gjort det (syskon - problem 20034): 7 av 50 (14%) har 3kl som förstaval. Kvalificerar alltså lätt som ett logiskt alternativ. (Vet tyvärr inte hur många som ”starkt skulle övervägt” bland övriga: Kan gissa på 35%?).

Svagheter i detta förfarande: Vad är ”den kategori spelare det gäller”? Gissar att TL gör det lätt för sig och frågar spelare i samma tävling, som spelat brickan, och som har förkunskaper om resultatet (vad kan hon annars göra?). ”Med parets metoder”? I många fall är metoder irrelevanta, men när de är det?

Sidor

Erik Sjöstrand

Göran Broström skrev:


Gissar att TL gör det lätt för sig och frågar spelare i samma tävling, som spelat brickan, och som har förkunskaper om resultatet (vad kan hon annars göra?). ”Med parets metoder”? I många fall är metoder irrelevanta, men när de är det?

Jag brukar ringa till spelare som inte spelar tävlingen. Förklara informationen, utan OI, och om det finns några specifika överenskommelser/metoder så berättar jag det.

Sidor

Tommy Andersson
Bild för Tommy Andersson

Facebook används också flitigt för att nå ut till många som inte spelat tävlingen. Där kan man också sålla lite så man håller sig på rätt kategori av spelare.

Sidor

Göran Broström

Bra, det är mer ambitiöst än jag föreställde mig! Men hur väljer man ”rätt kategori” och vad är det? Samma spelstyrka?

Sidor

Tommy Andersson
Bild för Tommy Andersson

Det beror på vad för typ av sak det är man ska avgöra.

Ska man definiera vad som är logiska alternativ så är det oftast spelstyrka och där är division i Allsvenskan ett hyfsat mått på vilka man ska fråga. Det kommer alltid bli en ganska subjektiv bedömning vilka som passar in bland samma kategori spelare.

Sidor

Ola Brandborn

Tommy Andersson skrev:


Facebook används också flitigt för att nå ut till många som inte spelat tävlingen. Där kan man också sålla lite så man håller sig på rätt kategori av spelare.

Eftersom jag blev kontaktad via Facebook för ett domslut i en landslagsuttagning så känner jag mig nu oerhört hedrad.

Eller så är det bara jag som är online 24/7 Smile

Sidor

Logga in för att kommentera