Forum » Ruter och Bridgemate » BM2 hittar inte alla namn?

BM2 hittar inte alla namn?

5 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Anders Eriksson
BM2 hittar inte alla namn?

Hej, vi har problem med att BM2 inte hittar alla spelarnamn när MID matas in.
De flesta spelarna går bra men några få kommer inte upp förrän MID numren varit in i Ruter och vänt.
Medlemsregistret i Ruter är uppdaterat och det är dessutom spelare kända sedan länge (t.ex. vår ordförande 91661 ).
Inställningar är gjorda att Ruter styr BM-inställningarna och medlemsregistret skrivs till Bridgemate-databasen. Bridge Mate Control är inställd på att kontrollera i både Bridgemate-databasen och BMPlayerDB-databasen.

Har även provat att använda BMPlayerDB-databasen med uppdatering varje ny tävling men där vill inte BMC och Ruter lira ihop. Enligt Ruter-dokumentationen (från 2012) ska BMPlayerDB.mdb ligga i programmappen. Där finns en BMPlayerDB.mdb men den är gammal och troligtvis tom (har inte Access på datorn). Ser när jag söker efter BMPlayerDB.mdb att Ruter skriver den varje gång till AppData. Men ändrar jag i BMC att använda AppData så hjälper inte det. Oavsett med inställningen BMPlayerDB som namnkälla hittas inga namn alls i Bridgemate. Försöker att manuellt peka ut filen i BMC men det är en gammal filsökningsdialog så jag kan inte manuellt ange sökvägen och AppData är en gömd katalog så det går inte klicka sig till den.
Ska jag ta bort den gamla BMPlayerDB i program-mappen?
Kan jag få Ruter att skriva BMPlayerDB någon annan stans?

Är väl bekant med datorer och allehanda inställningar så där är inte problemet.
Har även läst MagicScoring men det ger inget mer.

edit: glömde nämna att alla programmen är uppdaterade inklusive BM-server och klienter.

Anders Eriksson

AppData så ligger filen under ; C:\Users\Användaren\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Bridgemate Pro\

Anders Eriksson

Fått svar och hjälp från Thomas Winther.
Problemet beror på att de MID som inte kan hittas är registrerade dubbelt i det lokala medlemsregistret i Ruter.
Dels är de importerade från SBFs centrala medlemsregister men har även någon gång matats in manuellt i Ruter.

För att åtgärda problemet öppnas medlemsregistret i Ruter och tas bort MID nummer på dubbletterna. Lämpligen anges samtidigt namn till ”.” för att slippa få träff på dem när man söker på namn.

Björn Westling

Vi registrerade nya medlemmar via hemsidan, och det visar sig att deras namn inte kommer upp i Bridgemate. De är inlagda i ruter manuellt.
Beror detta på att de inte hunnit komma in via senaste uppdateringen?
Behöver man göra någon handpåläggning eller kommer det att lösa sig med tiden?

Thomas Winther

Mellan den 5:e och 10:e varje månad kommer det nytt uppdaterat medlemsregister för Ruter.
Du kan från kansliet begära ett dagsfärskt uppdaterat medlemsregister via kansliet@svenskbridge.se

Logga in för att kommentera