Forum » Covid 19 » Bordskryss

Bordskryss

11 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Per Flerén
Bild för Per Flerén
Bordskryss

Har det säkerställts att ett s k bordskryss hindrar droppsmittan i utandningsluften att spridas till andra spelare vid bordet?

Finns det vetenskapliga studier som ni kan hänvisa till där det framgår att ett bordskryss effektivt hindrar vidare smittspridning?

Jag ser en risk att spelare invaggas i en falsk trygghet att bordskryssen är säkra och att det är riskfritt att spela bakom ett plexiglas trots att det finns en hål där utandningsluften kan passera till övriga spelare och att luften även kan spridas utanför krysset.

Med vänlig hälsning
Per Flerén

Vigo Silfverlin

Hej Per,
Tack för en bra fråga! Du är mitt i prick att även utandningsluft från en Covid-19 smittad person kan smitta andra. Oftast pratar man tyvärr bara om nysningar och hostningar. Frågan är också viktig för att just s.k. droppsmitta generellt är den dominerande smittovägen för Covid-19.

Frågan om utandningsluft har ställts till Smittskydd och har muntligt besvarats med att ”sitter man vid ett bridgebord UTAN något skydd så kan man smitta andra. Men eftersom dosen vid utandningsluft är låg, så kanske det behövs åtminstone 10 minuters exponering”. Samma smittskyddsläkare ansåg att vår utformning på bordskrysset ger ett fullgott skydd, då även för utandningsluften.
Mer info … Utandningsluften har betydligt mindre droppar än nysningar och hosta. Dessa mindre droppar kan långsamt sprida sig omkring, men faller också långsamt nedåt. På IVA däremot, kan en Covid-19 allvarligt sjuk person (andningshjälp, respirator) avge mycket små droppar i utandningsluften, s.k. aerosoler, som kan sväva i luften under lång tid.

Så …är vi säkra med bordskryss? 100%-ig säkerhet finns ju bara om man är totalt isolerad. Mig veterligt finns inga vetenskapliga studier på något som bordskryss, men ”plexiglasskydd” i olika utförande anvisas regelbundet av Smittskydd. Detta bordskryss är mycket överlägset det mest jag sett i bemärkelsen att näst intill ge ett eget luftrum till varje person.

med vänliga hälsningar
Vigo Silfverlin

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Vigo Silfverlin skrev:


Frågan om utandningsluft har ställts till Smittskydd och har muntligt besvarats …

Är det inte rimligt att frågor och svar om det här skett skriftligen (via mail) om nu sveriges bridgeklubbar eventuellt skall införskaffa kanske 5000 ”bridgekryss”?

Johnny Östberg

Nä Jönsson vart vill du komma med denna kommentar?
Att Vigo inte är trovärdig?
Att Smittskydd självklart skall ta sig tid att svara på alla frågor skriftligt från en bridgeklubb i dessa tider?

Vigo är en av dessa oavlönade bridgearbetare som försöker göra en insats så att vi skall få igång live bridge igen. Vilken insats har du gjort Jönsson?
Hackat på Vigo i forumet! Bridgesverige är så tacksamma (OBS ironi)

Vigo Silfverlin

Hej Torbjörn,

Korrespondensen har definitivt gått via email, men jag har också blivit uppringd vid flera tillfällen av smittskyddsläkare som önskat en dialog. Frågan kring utandningsluft avhandlades över telefon.
Kan också säga att mitt enda motiv att arbeta med Corona-Säkerhet är att, under säkra förhållanden, kunna komma tillbaka till de gröna kvadraterna. Jag är med i mellanstor klubb där de flesta känner varandra och jag vill kunna se var och en i ansiktet med ett gott samvete.

med vänliga hälsningar
Vigo Silfverlin

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Johnny Östberg skrev:


Nä Jönsson vart vill du komma med denna kommentar?
Att Vigo inte är trovärdig?
Vigo är en av dessa oavlönade bridgearbetare som försöker göra en insats så att vi skall få igång live bridge igen. Vilken insats har du gjort Jönsson?
Hackat på Vigo i forumet! Bridgesverige är så tacksamma (OBS ironi)


Jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta Silfverlins trovärdighet utan tvärtom eftersom han ger ett väldigt vettigt intryck. Däremot har jag egen bitter erfarenhet av att det är väldigt lätt att missuppfatta vad som egentligen sades och menades vid en muntlig konversation och inte minst om det skall återges till en tredje person. Detta alldeles utan att det skulle finnas några onda avsikter.

Bridgekryssen verkar vara en alldeles utmärkt idé men om det är tillräckligt för att vi skall börja spela bridge vid borden igen är en helt annan sak. Innebär tex ett ”fullgott skydd” 100, 90 eller kanske 75% skydd? Hur skyddar det mot den aggressive partner jag hade som en gång lyckades pressa in hela huvudet genom skärmluckan och fråga hur i helvete jag kunde passa på 3Hj?

Jag är full av beundran för alla som gör en insats för bridgen och min egen blygsamma del är att i min tråd göra reklam för Funbridge som just nu är ett bättre, om än magert, alternativ än bridge vid borden.

Johnny Östberg

Du kommer aldrig att få en procentsats varken skriftligt eller muntligt och det borde du också inse. Därför förstår jag inte syftet med ditt inlägg.

Ps: du får inte in ett huvud under dessa plastkryss.

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Johnny Östberg skrev:


Du kommer aldrig att få en procentsats varken skriftligt eller muntligt och det borde du också inse. Därför förstår jag inte syftet med ditt inlägg.

Att som delaktig i projekt Corona-säkerhet aggressivt och upprepande ifrågasätta och misstänkliggöra syftet med en fråga ger ingen bra förutsättning för en dialog om hur och när vi kan börja spela bridge på klubbarna igen.

(Syftet med min fråga som var retorisk just för att visa på svårigheten att avgöra vad ”fullgott skydd” egentligen innebär. Av samma anledning är det rimligt att kommunikationen med en myndighet sker skriftligt för att undvika missuppfattningar).

Johnny Östberg

Aggressivt? Nu får du ge dig Jönsson. Lite mothugg får du tåla.
Det är väl bra att det nu kommer fram att din fråga var retorisk, det kanske inte alla fattade det från början?

Martin Löfgren

Ber att detta avslutas nu. En relevant fråga och ett svar har nu spårat ur. Ingen synpunkt på rätt eller fel. Tack.

Denna del av tråd är nu flyttad till annat forum då detta skall vara Covid relaterat(moderator

Per Flerén
Bild för Per Flerén

Hej alla,

Och tack för era inlägg i frågan.

Ett särskilt tack till Vigo för dina kommentarer och det arbete du lagt ned i frågan. Jag har också noterat att plexiglas används t ex vid besök på äldreboenden.

Din kommentar om exponeringstid tycker jag är intressant och den överensstämmer med vad jag läst på annat håll, ju längre man exponeras ju högre är risken för smittspridning. Detta förefaller ju rimligt. Passerar man någon då man är ute och promenerar är exponeringen begränsad i tiden och risken därför rimligen låg. Sitter man ner och spelar 3 brickor, innebär detta å andra sidan en exponeringstid på ca 20 minuter och därmed rimligen en förhöjd risk för exponering.

I slutändan får väl var och en göra en bedömning av riskerna förknippade med att spela fysisk bridge på klubb i den virustid vi lever i. Om man väljer att beakta social distansering i alla aktiviteter man ägnar sig åt, eller om man väljer att göra undantag från detta förhållningssätt, t ex för att spela bridge.

Jag förstår att klubbarna har ett intresse av att öppna upp för spel i syfte att få ordning på sin ekonomi. Ett par kommentarer i tråden tydliggör detta. Samtidigt, om klubbarna väljer att öppna upp för spel i ett tidigt skede, innan adekvata och tillräckliga åtgärder är införda, riskerar detta ske till priset av en ökad smittspridning bland bridgespelare och en överdödlighet bland bridgespelare som en konsekvens av detta. En förhöjd dödlighet pga covid19 bland spelarna drabbar också klubbarna ekonomiskt, fast på längre sikt.

Hur agerar bridgeklubbarna i våra grannländer? Har klubbarna öppnat upp för spel i Norge, Finland och Danmark? Är bedömningen i dessa länder att bordskryss är en tillräcklig åtgärd för att förhindra spridning via utandningsluft?

Med vänlig hälsning,
Per Flerén

Logga in för att kommentera