Forum » Bridge-IT och nya hemsidan » Vad gör förbundet åt den nya dataskyddsförordningen?

Vad gör förbundet åt den nya dataskyddsförordningen?

2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Christer Björmander
Vad gör förbundet åt den nya dataskyddsförordningen?

Hej

Vad kommer förbundet att göra med anledning av den nya dataskydsförordningen som börjar gälla den 25 maj 2018 som även gäller föreningar som Svenska Bridgeförbundet?

Pontus Silow
Bild för Pontus Silow

Förbundet håller på att undersöka kraven för oss som förening och vilka alternativ vi har. Arbetet kan sammanfattas i några punkter:

  • Uppdatera medlemsvillkoren så att godkännande av att förbundet sparar relevant information om medlemmen ingår i medlemskapet på ett tillfredsställande sätt.
  • Utreda om/hur vi även kan hantera analog media för hela förbundets organisation.
  • Upprätta förteckning över vad vi har för information och specificera eventuell klassning.
  • Sätta rutiner för informationshantering, inklusive arkivering och städning.
  • Garantera informationssäkerhet (ett betydande problem redan idag).

Det är värt att notera att GDPR inte avgränsas till digital information - även analog media omfattas. Det är också viktigt att klubbar, bridgeskolor och distrikt som inte endast använder förbundets lösningar har koll på sin egen följsamhet mot GDPR.

Jag informerade om detta på Riksstämman och kansliet kommer att behöva sammanställa information, mallar och lathundar till klubbar och distrikt. Annars blir det svårt att ta ett samlat grepp om GDPR i hela organisationen.

Logga in för att kommentera