Hittade bästa kontraktet

Efter första dagens spel låg Håkan Strääf och Mats Sjöberg, Filbyter Bridge (Linköping), i täten med ungefär en topp tillgodo på junioren Alexander Sandin och Thomas Karlsson, Storsjöbygdens BK (Östersund).

Redan på bricka 3 visade Håkan och Mats att de ställt in siktet rätt, när de som enda par hittade det optimala kontraktet.

kn9
KD8743
Kkn
762
643
kn65
8
ED8543
E5
E2
ED65432
Kkn
KD10872
109
1097
109
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Håkan Strääf
Mats Sjöberg
1 1
Pass
1 2
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3 3
Pass
3NT 4
Pass
4 5
Pass
4NT 6
Pass
5 7
Pass
5 8
Pass
5NT 9
Pass
6NT
Pass
Pass
Pass
117+
25+, UK
3Ingen kortfärg
4Spaderkontroll
5Kontroll
6RKCB
71/4
8Trumfdamfråga
9D men inte K eller D

Efter stark klöveröppning och 1, som lovade hjärterfärg, följde tre naturliga bud innan hjärtern var fastställd som trumf. Mats fick bra information om Nords hand och visste att Nord hade ruterkung men bl a saknade klöverdamen. Han valde klokt att skydda sin klöverkung genom att ta hand om spelföringen – och den långa rutern borde kunna generera tillräckligt med stick i sang.

Spelföringen vållade inga problem när båda röda färgerna uppförde sig. Spaderkung i utspel gjorde att Öst aldrig fick för klöveress; ett övertrick och +1020 till Nord-Syd.

Nio Nord-Syd-par av 26 bjöd slam, men endast Håkan och Mats la den i sang. Det gav en ensam topp och en bra start på dagen.

Samarbetspartners