Program

Program för Distriktsträffen 2016

Fredag 2 september

15.00-18.00 Distriktsträff start 2016, del 1.

  • Välkomstanförande

  • Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport

  • RF satsningen

  • Tävlingskommittéen

  • Årets Klubbledare

18.00-19.30 Middag
19.30-23.00 Höstsilver på Scandic Väst

Lördag 3 september
09.00-13.30 Distriktsträff 2016, del 2.

  • Juniorkommittèen

  • BIT övergripande

  • BIT Framtida lösningar

13.30-14.30 Lunch

14.30 - 19.00 Tematräffar
19.00 - Middag

Söndag 4 september
09.00 - 11.30 Tematräffar
11.30 – 12.30 Frågor distrikten
12.30 - Lunch och hemfärd

Tematräffar i BIT

Ledare: AJA = Andreas Jansson, BAN = Björn Andersson, JGR = Johan Grönkvist, MME = Micke Melander, MSV = Micael Svensson, PSI = Pontus Silow, RWI = Roger Wiklund, TBR = Tomas Brenning, TAN = Tommy Andersson.

Lördag

Tid Ämne Kategori Ledare Assistent
11.30 Plattform Alla MME RWI
12.30 Framtid Alla PSI TBR
14.30 Distriktsidor Grund 1 MME AJA
14.30 Distriktsidor Djup 1 TAN BAN
15.30 Distriktsidor Grund 2 AJA MME
15.30 Distriktsidor Djup 2 BAN TAN
17.00 Distriktsidor Grund 3 AJA MME
17.00 Distriktsidor Djup 3 BAN TAN
18.00 Klubbsidor Alla BAN TAN
18.00 Ekonomi Alla JGR MSV

Söndag

Tid Ämne Kategori Ledare Assistent
09.00 Tävling Grund TBR TAN
09.00 Medlemshantering Alla BAN JGR
10.00 Tävling Djup TBR TAN
10.00 Allmänt Alla PSI AJA