Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1508 Felaktigt anspråk i lagtävling

LK 1508 Felaktigt anspråk i lagtävling

5 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1508 Felaktigt anspråk i lagtävling

984
76
D105
kn8654
KD7532
EKD10
kn6
E
Ekn
953
EK942
K92
106
kn842
873
D1073
32
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen

spelat resultat
3 Ö -1 +100

Händelse
- Ruter ess, kung och en ruter till stöld hos öst
- hj 10 till kn
- spader 10 till kn på syd
- Spader ess av syd följt av en ruter / då sakade nord en hj

 • nu lade öst ner korten och sa att det var stort
 • när öst lade ner korten och sa att allt var stort och nord protesterade berodde det på att nord hade en trumf kvar men ingen hjärter.
 • när hjärter då spelades stal nord

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Jag börjar med att göra en faktaredogörelse för händelsen vid bordet och avslutar med några bemötanden om de påståenden som framförts om bl.a. tillsättande av jury mm. Jag är spelande TL och sitter syd vid detta bord.
1. Vid bordet spelar öst 3 spader och med cirka 7-8 kort kvar lägger öst fram sina kort och säger att det är stort.
2. Nord säger då stopp det går jag inte med på.
3. Då tar öst upp sina kort.
4. Vid detta tillfälle säger jag som syd till min partner nord vad vill du att han ska spela då?
5. Hjärter svarar Nord varav öst spelar en hjärter som nord stjäl.
6. Nu säger öst att han inte hunnit förklara hur han skulle spela och att det inte är VM eller ett liknande uttryck.
7. Jag förklarar för honom att det är så att han ska tala om vilken spelplan han har när han gör anspråk och framförallt viktigt om han känner till att det finns en trumf kvar. Ange att du drar ut trumfen innan du gör anspråk så slipper det hända.
8. Nord knappar in resultatet och öst godkänner. Av detta bedömde jag då att händelsen var utredd och att nord och öst/väst var överens.
9. Vi lämnar bordet och någon rond efteråt vill öst överklaga att han förlorade stick till trumfen som fanns kvar.
10. Jag säger att naturligtvis ska han få göra det och säger att jag som TL sätter ihop en jury eftersom jag var inblandad i händelsen som spelare.
11. Detta tycker öst är bra.
12. En jury sätts ihop av mig som TL som är min uppgift att göra vid behov. Jag samlar de inblandade utom nord. Förklarar att öst får dra sin version av händelsen för juryn och det sker. Nu är inte versionen riktig enligt vad som hände vid bordet eftersom öst påstår att syd protesterade men det var nord som gjorde det. Jag ber juryn även höra nord. Nord säger att det var hon som protesterade. Detta framgår även i den inlämnade överklagan från öst.
13. Jag som TL säger till de inblandade och juryn att jag vill att dom fattar ett beslut och ger dom lagboken som hjälp eftersom dom saknar en sådan. Jag säger även att jag inte vill döma eftersom jag är inblandad som spelare vid bordet utan låter juryn avgöra. Detta tycker öst är bra att inte jag som TL dömer utan juryn.
14. Jury håller möte och återkommer med ett beslut. Eftersom inte öst hade sagt något om den kvarvarande trumfen i samband med anspråket dömde juryn att ett stick skulle tillfalla nord på den kvarvarande trumfen..
15. Jag som TL meddelar de inblandade juryns beslut och tävlingen fortsätter.
16. Efter ett antal ronder senare hör jag hur öst och andra spelare från dennes klubb diskuterar detta och i slutläget av tävlingen så återkommer öst med att han vill överklaga juryns beslut.
17. Som TL säger jag naturligtvis åt honom att det har han sin fulla rätt till och dagen efter skriver jag ett mail åt honom att han ska sammanfatta och skicka till mig sin version så skickar jag in detta till LK.

 • Min bedömning som TL är att jag skulle dömt som juryn vid en liknande situation.
 • Min bedömning är också att öst blev varse att något var fel när nord sa stopp det går jag inte med på. Det var troligen nu som öst kom på att en trumf kanske fanns kvar.
 • Varken nord eller öst kallade på TL men det kan kanske vara så att dom ansåg att TL fanns vid bordet. Jag anser inte att jag agerat som TL vid bordet även om jag förklarade för öst hur han kunde ha gjort för att undvika denna händelse.
 • Att jag sa till nord (vad vill du att öst ska spela då?) gjorde jag i egenskap av lagkunnig partner.

Övriga synpunkter som avgetts från öst eller dennes rådgivare är att ingen jury fanns utsedd.

 • Det är rätt att jag svarade att det gör jag om behovet uppstår. Ingen av de tävlande hade en annan uppfattning Det sker båda varianterna att vi gör så i Ångermanland eller så brukar TL utse tre namn till jury och dessa godkänns. Jag har varit TL på cirka 90 % av alla tävlingar i Ångermanland i många år så jag tror mig ha en bra uppfattning om hur det brukar gå till. LK har utarbetat en instruktion för jurys tillsättande mm. Juryn utses av TL i detta fall och jag valde tre stycken steg 1 TL från olika klubbar varav ordf. var från en klubb som inte hade spelare inblandade i händelsen.
 • Att det deltog en steg 3 TL på tävlingen är ovidkommande. Inte heller har Ångermanland någon så kallad elitspelare så det fick räcka med tre lagkloka genomsnittliga spelare. (En jury bör finnas på alla nivåer står det och det håller jag med om men på alla mina år som TL har jag nyttjat en jury två gånger med denna händelse)
 • Jag som TL meddelade de inblandade att det kunde överklagas till LK helt enligt instruktionerna.
 • Det sägs också att öst är orutinerad i dessa sammanhang. Det kan inte jag avgöra endast konstatera att öst innehar mer mästarpoäng än många av de spelare som deltog i tävlingen.
 • I Ångermanland är det så att många är lite orutinerade men det förändrar inte händelsen i sak. Det ska däremot påpekas att tävlingen är ett DM och direkt kvalificering till SM. Sedan kan jag ha förståelse för att spelare inte kan regelverket och brukar uppmana de spelare som jag har utbildat att läsa lagboken och de vanligaste reglerna.
 • Att jag inte kallade på en alternativ TL kan ifrågasättas men jag kände inte att jag deltog i dömandet eftersom det var nord som sa stopp och öst spelade en hjärter utan protester. Men så här i efterhand kunde det varit enklare. Det var även orsaken till att jag bad juryn döma utan påverkan av mig som TL. Jag är däremot ganska övertygad om att nord hade överklagat om inte juryns utslag hade varit den som blev.
 • Att jag vägrat visa juryn korten är inte rätt däremot svarade jag att för själva händelsen är det ointressant men given fanns ute att se på vid behov.

 • I inlämnat underlag står det att TL har gjort fyra fel

 • Som TL kan jag tycka det är märkligt att öst i sin överklagan säger sig vara orutinerad i just denna händelse. Men vara så kunnig att han kan bedöma att TL har gjort fyra fel enligt lagboken.

 • 1: Inte tillkallat alternativ TL/ det har jag förklarat ovan och det var nord som protesterade och kallade inte på TL. Men jag kanske borde ingripit här men valde inte att göra så eftersom öst spelade en hjärter som stals av nord och sedan knappade nord in resultatet och öst godkände.

 • 2: Dömt vid eget bord/ det kommenterar jag inte mer eftersom jag inte ansåg mig dömt som jag i och för sig kunde gjort som spelande TL men anser att det inte är rätt.
 • 3: Självständigt satt ihop en jury/ Här finns det instruktioner som säger att arrangören eller TL utser juryn.
 • 4: Inte vid något tillfälle rådfrågat TL med steg 3 utbildning/ Lämnas utan kommentar.-

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck  Ö-V

Innan tävlingsstart får TL frågan om vi inte ska välja en jury? ”Det gör jag vid behov” svarar TL. Vid Ångermanlands DM-tävlingar brukar en jury alltid väljas tillsammans innan spelet.

Öst visar fram korten och säger ”det är stora kort”. Innan öst hinner fortsätta, avbryter Nord och börjar prata. Syd är spelande TL och säger ”det där får min partner avgöra”. Nord säger: spela en hjärter då”. Nord (och syd) har alltså dömt själv vid bordet och TL (syd) kallar inte på någon alternativ TL. Det finns en trumf kvar som om man med naturligt spel tar ut eller om öst får chansen att förklara sitt spelsätt. Öst får inte chansen att förklara sitt spelsätt. Öst är orutinerad i dessa sammanhang.

Efteråt är öst inte nöjd med beslutet och TL handplockar en jury från tre olika klubbar utan att fråga övriga spelare. I lokalen finns en spelare med guldlicens och det vet TL men ber inte denne ingå i juryn utan väljer en betydligt mindre rutinerad från samma klubb.

Vid framställan ber den sistnämnde att få se korten men TL vägrar detta med svaret ”att det saknar betydelse”. TL hämtar sin partner (Nord) som får avge sin berättelse. Öst hävdar att han har blivit avbruten och är som tidigare berättat orutinerad om såna här fall.

TL har begått fyra fel: Inte tillkallat alternativ TL. Dömt vid eget bord. Självständigt satt ihop en jury utan att fråga övriga spelare. Inte vid något tillfälle rådfrågat spelaren med guldlicens.

Öst känner sig bortdömd.

I juryn hade samtliga tre spelare bronslicens. TL har silverlicens

Andra sidans synpunkter: Väderstreck  N-S
Öst lade fram korten och sa att allt är stort. Nord protesterade då eftersom nord hade en trumf kvar som troligen öst glömt bort. Då sa min partner syd vad vill du att han ska spela då?
Nord bad öst spela en hjärter och det gjorde öst och den stal nord.
Nord knappar in resultatet och öst godkänner och vi lämnar bordet.

Efter några ronder blev nord kallad till juryn för att tala om vem som protesterade syd eller nord. Nord förklarade att det var nord som protesterade eftersom nord hade en trumf kvar.

Juryns beslut med domslut och motivering:

Eftersom inte öst hade sagt något om den kvarvarande trumfen i samband med anspråket dömde juryn att ett stick skulle tillfalla nord på den kvarvarande trumfen.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:

Som beskrivit ovan valde TL att juryn skulle döma eftersom TL var spelare vid det aktuella bordet.

Lagkommissionens svar

LK kan konstatera att ärendet skulle behandlats annorlunda. När anspråket gjordes skulle spelet upphört och tävlingsledaren tillkallats. När man har spelande tävlingsledare så ska man ha förberett en ersättare för situationer som uppstår vid eget bord. En spelande tävlingsledare ska aldrig döma vid eget bord.
Att underlåta att avge ett domslut och överlåta det till juryn är inte heller korrekt, utan det ska ha avgetts ett domslut innan man kan överklaga till en jury.
En jury utses av tävlingsledaren eller tävlingsarrangören. Det gör de vid den tidpunkten de finner lämplig. Svenska Bridgeförbundet har en juryinstruktion som stöd till juryarbetet.

Om det i samband med ett anspråk finns en trumf kvar hos motståndarna skall det tilldömas dem ett stick för denna om:
1. den som gjorde anspråket inte nämnde något om trumfen, och
2. det över huvud taget är möjligt att han vid sitt anspråk inte var medveten om att det fanns en trumf kvar hos en av motståndarna, och
3. det går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt. I normalt inkluderas ett spelsätt som vore slarvigt eller dåligt för den kategori spelare som är inblandad.

Öst har inte nämnt något om en trumf i samband med anspråket och det är därför fullt möjligt att han har glömt bort den sista trumfen i försvaret. Om Öst spelar nu så kommer Nord att stjäla. Det spelsättet inkluderas i det som bedöms som ett normalt spel (se ovan).

LK avslår överklagandet och fastställer resultatet till 3♠ -1+100.

Tillämpliga lagar 68, 70

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Linus Jorner, Henrik Johansson, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Öst försöker framstå som kunnig om lagarna. Märkligt att h*n då slösar oerhört med samtliga inblandades tid och energi genom att överklaga vad som borde vara ett helt trivialt fall.

Detta är ett typexempel på varför ett överklagande borde ges en depositionsavgift. 500kr till juniorfonden för onödigt överklagande vore på sin plats.

Extra kudos till juryn som ståtar med namn (frågan är dock om PUL tillåter att det läggs ut på hemsidan, men de har kanske tillfrågats?), och således står i mål för sitt domslut oavsett om de dömt rätt, som här, eller käpp rätt åt helskotta.

Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist

Nej de skall inte stå med och är nu editerade Clapping .
Så tack Thomas!

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Johan Grönkvist skrev:


Nej de skall inte stå med och är nu editerade Clapping .
Så tack Thomas!

Vaf-n…nu berövade du ju juryn deras kudos jag precis tilldelat dem Smile

Mikael Westerlund
Bild för Mikael Westerlund

Och jag som var för långsam får aldrig veta vilka det var!? Du skall alltid fördärva Thomas Wink

Lycka till med bridgen

/Mikael Westerlund

Logga in för att kommentera