Förbättrade klubbsidor

Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller nytt basbud, nytt alias för Mina tävlingar, samt lite felrättningar.

Här följer den nya funktionalitet som ingår i den nyligen publicerade versionen av hemsidan:

Felrättning:

Se även föregående nyhetslista.

Ytterligare sex klubbar har fått nya klubbsidor

Vi har skickat ut nya klubbsidor till sex nya klubbar. Eftersom de ska få chansen att redigera sina sidor innan vi visar upp dem för allmänheten får de förbli anonyma.

Läs mer om klubbsidor
Kontakta Tomas Brenning om du vill ha nya klubbsidor

Nytt basutbud för klubbsidor

I denna leverans ligger fokus på det nya basutbudet. Motala Bridgeallians har kommit längst av de befintliga klubbarna, så deras sidor påminner mest om det nya basutbudet även om det inte är identiskt.

Läs mer om hur det nya basutbudet ser ut.

Nytt alias: Mina tävlingar

[tävling:mina]

Detta nya alias gör att du kan placera en lista över ”Mina tävlingar” var som helst på dina klubbsidor. I det nya basutbudet har en sådan lista placerats på några strategiska platser, dels under HEM, dels under TÄVLING > Resultat, samt under MEDLEM.

Felrättning: Ändra författare och datum

I vissa situationer kan man vilja skriva en sida åt någon annan, till exempel om en av medlemmarna som inte har rättigheter att publicera har givit dig ett manus.

Likaså, det finns lägen där du vill ange ett annat publiceringsdatum än det som sidan får vid ursprunglig publicering, till exempel om du har lagt sidan i sandlådan i väntan på publicering.

Se Kurs L7 för detaljer.

Felrättning: Ej rapporterade tävlingar

Detta är egentligen endast en mindre ändring. Listan över ej rapporterade tävlingar sorteras numera så att den senaste visas överst. Det gör att i slutet av spelkvällen, då kvällens schemalagda tävling anses vara ej rapporterad, då visas den tävlingen överst bland de ej rapporterade tävlingarna när du väljer TÄVLING > Resultat.