ITK-möte 29 augusti

Minnesanteckningar förda vid ITK-möte online via Teams 22-08-29

PDF-fil för utskrift

Närvarande: Bo Roos (BRO), Roger Hilmersson (RHI), Pierre Winberg (PWI), Suzanne Lemborn (SLE), Johan Grönkvist (JGR), Carina Wademark (CWA) och Rickard Olsson (ROL), dvs alla inbjudna Smile

Tack för att ni alla kunde ställa upp med så kort varsel.

En snabb genomgång av förra mötes minnesanteckningar. RHI var intresserad av att hjälpa till med arbetet i Drupal-projektet och BRO var inte negativ till att ta en mer aktiv roll i den tekniska delen i vårt datalager-projekt. Perfekt! Vidare konstaterades att trots strulet denna gång ska vi eftersträva att använda Sharepoint för de dokument där vi är flera som samarbetar.

  • SLE gick igenom året som gått och konstaterade att vi kommer att hålla budget med vissa smärre avvikelser. ROL kompletterade med efteranalyser i fler dimensioner där det framgick att vi under föregående verksamhetsår haft en stor andel ”efterjusteringar”, något vi måste följa upp bättre nästa verksamhetsår. Vi kommer då också att få insikt i om det är ”inrapporteringsfel” eller om det finns utrymme för förbättringar inom detta område.

  • Vid genomgången av strategiplanen gjordes en del justeringar och kompletteringar så vi i slutändan kunde enas om den plan som nu ligger på Sharepoint. (Johan eller den som kan får gärna ändra så loggan blir rätt)

  • RHI redogjorde för status i vårt projekt ”lagmodulen” och att man nu har en lista med justeringar/kompletteringar av det som finns i BIT och Ruter så att de mest akuta bristerna åtgärdas. Gruppens bedömning är att de mest prioriterade tilläggen och ändringarna ryms inom en konsult-budget på 100 timmar.

  • Drupal 7->9 BIT/Masken. ROL presenterade en åtgärdslista som får utgöra en startpunkt för det kommande arbetet under hösten. Den uppskattade tiden på 100 timmar extern konsult-hjälp kommer att behövas för att få underlag för en handlingsplan och i bästa fall kan även vissa åtgärder rymmas. RHI och ROL jobbar vidare med denna uppgift.

  • ”MER för mindre”. Loggan för kampanjen fick tummen ned. Vi minskade ned till att fokusera på bättre uppföljning och förbättringar av vårt datalager där det kommer att behövas funktionella tillägg och en mer aktiv marknadsföring. Arbetet får drivas utan extern hjälp som budgetläget är eller max något fåtal timmar som får rymmas inom förvaltningsdelen.

    Uppgifter

  • ROL kontaktar BRO för att beskriva hur datalagret ser ut för närvarande och ger en intro i hur man når det.

  • ROL och RHI har ett möte där en aktivitetslista spikas för Drupal7->9 projektet.
  • Någon som kan fixa så loggan blir rätt på vår IT-strategi i PP.

Vid pennan
Rickard