Ny funktionalitet på hemsidan

Som nämnts i tidigare nyhet planerades en mängd ny funktionalitet. Då semestrar, julbord och mellandagsledighet delvis kommit emellan publiceras en del av det planerade medan arbete fortgår med övriga delar.

Tabeller

Tabeller har som bekant väldigt mycket luft i sig. Sedan tidigare har visning av både partävling och lagtävling utvecklats med tätare tabeller, och nu är det dags för även vanliga tabeller.

Utrymmet i höjdled har minskats med ungefär 20%. Exemplen till vänster kommer från Malmö BK:s matrikel.

Tydligare länkar i forumet

Skillnaden är inte enorm, men länkar som skrivs i forumet har nu en svag linje under sig för att indikera att de är länkar. Det är samma svaga gröna linje som länkar har på vanliga gröna sidor.

Matrikel

Matrikeln eller medlemsförteckningen du hittar på klubbsidorna via menyalternativet KLUBBEN > Matrikel har fått ett ansiktslyft.

  • 50 medlemmar visas i stället för de tidigare 20. Tillsammans med att tabellerna har blivit mindre luftiga (se ovan) gör att hanteringen av medlemmar blir smidigare.

  • Kolumnen MEDLEM har ersatt den tidigare kolumnen BETALT. Det står antingen Ja eller det senaste året för medlemskap.

  • Kolumnen TELEFON har ersatt den tidigare kolumnen E-POST. När det gäller telefonnummer är prioriteten densamma som vid telefonalias som beskrevs i nedan, det vill säga mobiltelefon visas om sådan finns, annars hem- eller arbetstelefon.

  • Längst till höger finns en namnlös kolumn där det finns ett litet kuvert ifall det går att skicka e-post till medlemmen (och se e-postadressen).

Om du inte är inloggad visas varken information om medlemskap eller telefonnummer.

Mina sidor

Om du klickar på Mina sidor i knappraden uppe till höger kommer du till följande sida:

Observera att du måste vara inloggad för att knappen Mina sidor ska visas.

Du möts först av fliken Information. Där hittar du din klubb och ditt distrikt. De är länkade så att du kan gå direkt till respektive klubb- eller distriktssida. Sedan har du telefon, e-post, adress och annan information.

Till höger om fliken Information finns flikarna Tävling och Mästarpoäng där du hittar just sådan information.

Ovanför flikarna hittar du Redigera. Om du klickar på den knappen kan du uppdatera vissa uppgifter som lösenord, adress och telefon, samt användarbild. Du kan också stänga av om du vill ha Tidningen Bridge.

Mina sidor och fliken Tävling

Om du går till Mina sidor och klickar på fliken Tävling får du fram se senaste 20 tävlingarna du har spelat.

Längst ned kan du klicka på knappar för att stega bak 20 tävlingar åt gången, och i Sök-rutan kan du söka efter del av tävlingsnamnet.

Ordning på delar av nyheter i mobiltelefon

Om du läser nyhetslistan i en mobiltelefon har det tidigare varit svårt att avgöra vilken text en bild hör till, eftersom en nyhet har gått in i nästa och ordningen har varit oklar.

Nu är det så enkelt att rubriken kommer först, därefter bild, därefter författare, och sist text. Enkelt och rättframt.

Minisajter och INFO > Förra året

Sedan tidigare har alla minisajter (SM Lag, Allsvenskan, Svenska Cupen, Bridgefestivalen, osv) menyalternativet INFO > Tidigare år som leder till en samlingssida varifrån man kan välja att gå till ett tidigare år.

För att förenkla vid övergång från ett år till nästa har menyalternativet INFO > Förra året lagts till i menyn för alla minisajter.

Puffar på sidor och nyheter

När du klickar på NYHETER i huvudmenyn får du förbundets eller klubbens nyhetsflöde. Det består av en mängd så kallade ”puffar”.

Det finns ny funktionalitet så att du från vilken sida som helst kan ”puffa” till en annan sida eller nyhet. Det görs genom att skriva något av följande:

  • [puff 1234], där 1234 är sidans eller nyhetens interna ID-nummer. Det numret ser du i internetläsarens adressfält när du redigerar sidan. 2019-11-12 OBS! Sedan en tid tillbaka går det inte längre att se nod-ID vid redigering. Om sidan ligger i menyn går det att se nod-ID via klubbsidorna och Visa meny och sedan Redigera.
  • [puff URL], där URL är adressen efter förbundets internetadress, det vill säga om du är på en klubbsida kan du skriva ”malmö-bk/styrelse”.

Här följer två exempel där ovanstående syntax har använts. Du kan klicka både på rubriken, texten och pilen för att gå till sidan/nyheten och läsa mer.

Bridge är ett kortspel för fyra personer som spelas med en vanlig kortlek. Spelet går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt.

Många som spelar kort tror att tävlingsbridge precis som de flesta andra kortspel mycket handlar om att ha ”tur med korten”, men så är inte fallet.

Det går alldeles utmärkt att ha löptext både före och efter puffar.

Denna morgon, den 12 januari, kan vi notera att 402 lag har anmält sig till årets upplaga av Svenska Cupen.

Nytt alias för telefonnummer

Dokumentationen av alias haltar betänkligt. Det är något som kommer att rättas till den närmaste månaden.

Om du skriver så här: [medlem:telefon 4472]
får du följande resultat: 070-742 77 42

Med tanke på att endast ett telefonnummer kan visas har det alltså varit fråga om att prioritera. Vi har valt att visa mobiltelefonnummer först om ett sådant finns i medlemsregistret, därefter hemtelefon och sist arbetstelefon.

Fotnoter

När du redigerar artiklar, nyheter eller foruminlägg finns möjligheten att infoga fotnoter. Det görs via en knapp i knappraden ovanför redigeringsfönstret.

Placera markören exakt var du vill infoga fotnoten, klicka på knappen, och mata in en förklaring. Då får du en markering som denna1 som du kan klicka på för att komma till förklaringen.

Avanmälan från tävling

Det har redan rapporterats i forumet att det återigen går att avanmäla sig från tävling. Detta är något som inte har fungerat på länge, men som sagt, det har nu rättats till.

Menyproblem vid konstiga klubbnamn och tävlingsvisning

Det har varit problem med klubbnamn med ”konstiga” tecken i sig och menyn när partävlingsresultat visas. Det rör till exempel BK S:t Erik och Åsa/Frillesås BK. Detta har åtgärdats.

Dokumentation för internt bruk

Följande funktionalitet gäller endast förbundets administratörer, alltså inte klubbadministratörerna:

  • Det går numera att publicera nyheter på flera minisajter än den ”ägande” minisajten. Typfallet är en juniornyhet som också ska publiceras under Internationellt eller Landslag. Detta görs via fliken Minisajt där det nu går att kryssa för vilka andra minisajter nyheten ska publiceras på. Publicering i gröna sidans nyhetsflöde sker liksom tidigare via fliken Övriga inställningar.

  • När du söker efter innehåll via Admin > Innehåll, då visas endast förbundets nyhets- och sidflöde, inte klubbarnas. Via alternativet Typ går det att välja att byta till visning av klubbinnehåll eller foruminlägg.

  • Vid redigering av Minisajt > Sida finns Spara-knappen återigen högst upp.

Kvarvarande punkter

De punkter som inte kom med denna gång, men som ligger på vänt de närmaste månaderna, är följande:

Ny Ruter-version

Parallellt med ovanstående arbete kommer en ny Ruter-version att publiceras i början av februari. Nyhetslistan har skrivits och kommer att publiceras som en blänkare inom några dagar; men först behöver den översättas. Därefter återstår några veckors arbete med ytterligare lite funktionalitet.

Helt ny grön framsida

Arbetet med prototypen för den nya gröna framsidan är avklarat, och det arbetet med det tekniska införandet kommer att påbörjas nästa vecka. Det är oklart hur lång tid detta tar. Samtidigt kommer en ny röd framsida på klubbsidorna också att tas fram då en prototyp för detta också har tagits fram.

Hemsidan i mobiltelefon

För ett antal år sedan, på hemsidor och i mobiltelefoner, introducerades två eller tre horisontella streck som kallas ”hamburgarmeny”. Detta var en god och platsbesparande åtgärd som gav tillgång till en meny.

Nackdelen var att det inte fungerade…

…eftersom många människor helt enkelt inte förstår vad en hamburgarmenyn är. För att lösa problemet som har uppstått lägger nu fler och fler hemsidor till texten MENY intill eller istället för hamburgarmenyn. Det kommer även vi göra.

När man trycker på menyknappen ska innehållet i menyn förbättras. Dels kommer placering av Logga in/ut placeras överst. Dels ska åtkomst till Mina sidor möjliggöras.

Medlem på nätet

Arbete pågår med att flytta över befintlig data från kanslisystemen. Detta påverkar också Medlem på nätet som efter många år bör pensioneras.

Till exempel ska alla rankinglistor (MP, hcp, ranking) flyttas över till klubbsidorna och menyalternativet MEDLEM > Listor så att alla sidor som ingår i klubbarnas hemsidor är en integrerad del av nya hemsidan. Enligt samma tankesätt kommer Mina sidor (läs ovan) och fliken Mästarpoäng att BIT-ifieras.

Sök

En längre tid har vi saknat sökfunktionalitet som är värd namnet, både när det gäller faktiskt sökresultat och design vid visning av nämnda sökresultat.

Delar av detta projekt ligger på en extern part som sitter på detaljerad kompetens men som har tidsbrist, så vi väntar på återkoppling.

På gång och kalender

För tillfället underhålls förbundets på-gång-lista manuellt vilket också begränsar var den kan visas. Detta kommer att förbättras.

När det gäller vår klassiska rutmönsterkalender kommer en sådan sannolikt inte i denna utvecklingscykel. Planen för senare i vår är naturligtvis att både partävlingar och lagtävlingar ska visas i kalendern tillsammans med på-gång-händelser som årsmöten, klubbfester, och annat.

Dokumentation

Detta område haltar betänkligt. BIT-gruppens fokus har varit begränsat till utveckling och publicering av ny funktionalitet. Planen är att komma ikapp med all dokumentation.

Skapa nya I-medlemmar

I-medlemmar registreras för tillfället i Ruter och skickas sedan in till kansliet för validering och nyskapande av medlemmar. Planen är att denna rutin ska ersättas helt och hållet med formulär på hemsidan där nya I-medlemmar kan registreras.

Detaljerna är inte helt klara ännu. Förhoppningen är att kombinera funktionaliteten kring denna typ av formulär med en anmälningsrutin till kurser. Om vi kommer i mål med detta kommer alla klubbar att kunna lägga upp anmälningsformulär och hantera deltagarlistor till sina bridgekurser.

Mycket är fortfarande oklart, så vi kan inte lova för mycket.

Lagtävling

Utveckling av den nya lagtävlingsmodulen pågår kontinuerligt. Detta gäller allt från den rena tävlingsverksamheten till MP-rapportering av alla typer av mästarpoäng.

Klubbforum

Frågan kring klubbforum dyker upp titt och tätt. Somliga klubbar använder det inte alls, somliga använder det som forum och somliga som partnerförmedling.

Klubbforum kommer att komma, men det är oklart med prioriteringarna för just denna utvecklingscykel.


  1. Förklaring… Klicka på pilen till höger för att gå tillbaka till varifrån du kom. ↩︎