Planerad BIT-utveckling november-januari

Vid Distriktsträffen i september framfördes önskemål om att få veta vad som är på gång i BIT-projektet. Då vi har större möten tre gånger per år kommer utvecklingsgruppen alltid att ha prioriteringslistor som gäller 3-4 månader fram i tiden. Dessa listor avser vi att från och med nu dela med oss av.

Stora delar av utvecklingen syns inte för den enskilda medlemmen. Till exempel har vi i uppdrag att flytta en 15-20 år gammal databas på kansliet till ”molnet”, det vill säga den nya hemsidan. Utöver det planerar vi naturligtvis många synliga förbättringar för medlemmar och klubbar.

Planerad publicering

I ljuset av jul och nyår samt planerade semestrar i december för större delen av personalen är publicering av den nya funktionaliteten planerad till onsdag 11 januari. Vissa delar kan smygpubliceras innan dess.

Helt ny grön framsida

Arbete för att tillverka en helt ny grön framsida pågår tillsammans med en ny designpartner. Planen är att börja med gröna sidan och därefter tillämpa den nya designen även på minisajten för Bridgefestivalen.

Uppdraget är inte fråga om att lägga till eller dra ifrån information på den befintliga hemsidan, utan målet är en total omstöpning av framsidan. Vi kommer att tillverka en ”kort” framsida med av åtta rutor som leder till de centrala delarna i förbundet. Det är alltså fråga om följande rutor:

  • Lär dig att spela bridge / Bli medlem
  • Klubb och distrikt / Guldtävlingar
  • Nyheter (i listform)
  • Framhävda nyheter
  • På gång (i listform)
  • Allsvenskan / SM Lag
  • Bridgefestivalen
  • Svenska Cupen

Om allt faller väl ut planerar vi att använda den nya designen även för klubbarnas och distriktens framsidor. Problemet är att de mindre klubbarna inte har tillräckligt med verksamhet för att motivera åtta rutor med information, så vi måste fundera lite mer på hur detta löses.

Mina sidor, matrikel och medlemsregister

Parallellt med att medlemsdatabasen utvecklas för kansliets verksamhet kommer Mina sidor samt klubbarnas matrikel att förbättras, både avseende funktionalitet och design.

Om du i dag klickar på Mina sidor i övre högra hörnet (givet att du är inloggad) kommer du till en sida med flikarna Information, Mästarpoäng och Kontakt.

Bland annat kommer du att få fliken Tävling med spelade tävlingar samt anmälningar till kommande tävlingar.

Medlem på nätet

Arbete pågår med att flytta över befintlig data från kanslisystemen. Detta påverkar också Medlem på nätet som efter många år bör pensioneras.

Till exempel ska alla rankinglistor (MP, hcp, ranking) flyttas över till klubbsidorna och menyalternativet MEDLEM > Listor så att alla sidor som ingår i klubbarnas hemsidor är en integrerad del av nya hemsidan. Enligt samma tankesätt kommer Mina sidor (läs ovan) och fliken Mästarpoäng att BIT-ifieras.

Dokumentation

Detta område haltar betänkligt. BIT-gruppens fokus har varit begränsat till utveckling och publicering av ny funktionalitet. Planen är att komma ikapp med all dokumentation.

Sök

En längre tid har vi saknat sökfunktionalitet som är värd namnet, både när det gäller faktiskt sökresultat och design vid visning av nämnda sökresultat.

Delar av detta projekt ligger på en extern part som sitter på detaljerad kompetens men som har tidsbrist, så vi väntar på återkoppling.

Designförbättringar

Vi har öronmärkt en del tid åt diverse designförbättringar.

Ett av många exempel är tabeller som stjäl mycket utrymme i höjdled. Planen är helt enkelt att minska utrymmet med 30% så att vanliga tabeller påminner om tabellerna som används vid partävlingsresultat.

Ett annat exempel är ordningen på bilder, författare, titel och nyheter på mobiltelefon som kan få läsaren att tro att en bild hör till föregående nyhet. Detta ska naturligtvis rättas till.

Hemsidan i mobiltelefon

För ett antal år sedan introducerades två eller tre horisontella streck som kallas ”hamburgarmeny”. Detta var en god och platsbesparande åtgärd som gav tillgång till en meny.

Nackdelen var att det inte fungerade…

…eftersom många människor helt enkelt inte förstår vad en hamburgarmenyn är. För att lösa problemet som har uppstått lägger nu fler och fler hemsidor till texten MENY intill eller istället för hamburgarmenyn. Det kommer även vi göra.

När man trycker på menyknappen ska innehållet i menyn förbättras. Dels kommer placering av Logga in/ut placeras överst. Dels ska åtkomst till Mina sidor möjliggöras.

Skapa nya I-medlemmar

I-medlemmar registreras för tillfället i Ruter och skickas sedan in till kansliet för validering och nyskapande av medlemmar. Planen är att denna rutin ska ersättas helt och hållet med formulär på hemsidan där nya I-medlemmar kan registreras.

Detaljerna är inte helt klara ännu. Förhoppningen är att kombinera funktionaliteten kring denna typ av formulär med en anmälningsrutin till kurser. Om vi kommer i mål med detta kommer alla klubbar att kunna lägga upp anmälningsformulär och hantera deltagarlistor till sina bridgekurser.

Mycket är fortfarande oklart, så vi kan inte lova för mycket.

Lagtävling

Utveckling av den nya lagtävlingsmodulen pågår kontinuerligt. Detta gäller allt från den rena tävlingsverksamheten till MP-rapportering av alla typer av mästarpoäng.

På gång och kalender

För tillfället underhålls förbundets på-gång-lista manuellt vilket också begränsar var den kan visas. Detta kommer att förbättras.

När det gäller vår klassiska rutmönsterkalender kommer en sådan sannolikt inte i denna utvecklingscykel. Planen för senare i vår är naturligtvis att både partävlingar och lagtävlingar ska visas i kalendern tillsammans med på-gång-händelser som årsmöten, klubbfester, och annat.

Klubbforum

Frågan kring klubbforum dyker upp titt och tätt. Somliga klubbar använder det inte alls, somliga använder det som forum och somliga som partnerförmedling.

Klubbforum kommer att komma, men det är oklart med prioriteringarna för just denna utvecklingscykel.

Ny Ruter-version

Parallellt med ovanstående arbete kommer en ny Ruter-version att publiceras inom 2-3 veckor.