IMP över fältet

Nedan kommer du att finna IAF för Division 2, räknat på alla serier. Resultaten redovisas snarast efter det att de kommit kontaktpersonen tillhanda.
I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till kontaktpersonen för IAF