Allmän information

Här hittar du generell information som inte hör hemma i en specifik division eller serie. Det rör till exempel officiella dokument som kan hämtas hem från Svenska Bridgeförbundet eller instruktioner för kaptener och tävlingsledare.

Glöm inte medlemsavgiften

Förvissa er om att lagets medlemmar inte har glömt att betala medlemsavgiften. Har någon tappat bort eller inte fått något inbetalningskort? Här finns information om hur man går tillväga om man inte har ett förtryckt medlemskort.