Den 18 februari startar SBF:s nya påbyggnadskurs för dig som spelat ett tag och vill bli en bättre bridgespelare genom att få bättre förståelse kring vad som försiggår i vissa vardagliga situationer vid de gröna borden.

Minnesanteckningar förda vid möte med SBF:s UtbK 24 januari 2024.
Mötet hölls via MS Teams.

Samarbetspartners

Landets alla bridgelärare och assistenter inbjuds till utbildning under en dag. Fyra lyckade kurser är genomförda (Stockholm, Varberg, Norrköping och Gävle) under säsongen 22-23 med nöjda deltagare.

Minnesanteckningar från möte med digitalt möte med UTBK den 13 november, 09.30.

PDF-fil för utskrift

Minnesanteckningar från SBF:s UTBK vid möte 9 oktober 2023, 09.30.
Mötet ägde rum på Teams.
Pdf-fil för utskrift

Denna minisajt är under produktion…

Minnesanteckningar från SBF:s UTBK vid möte 30 mars 2023. Mötet ägde rum på Teams.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Florence Fridén (FFR), Brit-Marie Warborn (BMW), Björn Holm (BHO) och Micke Melander (MME)

Minnesanteckningar förda vid möte SBF:s utbildningskommitté den 12 januari. Mötet hölls på MS Teams. ___________________________________________________________________________

Möte med Utbildningskommittén via MS Teams den 19 oktober 2022.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Catharina Ahlesved (CAH), Florence Fridén (FFR), Britt Marie Warborn (BMW), Björn Holm (BHO) och Micke Melander (MME).

Subscribe to Nyheter