Glöm inte att anmäla sommarbridgen

I Bridge nr 3/2018, med utgivning den 5 juni, ger vi Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 2018

Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till redaktionen:
Peter Ventura, >>e-post

Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! Bara de klubber som skickar in ny information kommer med på sommarkartorna.

Uppgifter som behövs

Kopiera följande frågor, svara på dem och skicka gärna med e-post.

Klubb:
Ort:

Vi önskar införa samma information som i 2016 års sommarkarta!
(Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): Datum:
Klockan:
Adress/Spellokal:
Kontaktperson (som kan svara på frågor):
Telefon och e-post till kontaktperson ovan:
Vi erbjuder partnerförmedling! Ja__ Nej__

Skicka informationen till redaktör Peter Ventura på e-post >>e-post
eller till:
BRIDGE
Villa Cicero
775 70 KRYLBO

Senast 30 april.