Allmän information

Ursprungliga Syskon (www.syskon.nu) utvecklades i början av 2000-talet. Namnet står för SYStem och KONventioner, även om många anser att Syskon är synonymt med Budproblemet.

Med tiden kommer både System, Konventioner och Budproblemet in under den nya hemsidans ramar. Tills vidare hittar du länkar vidare till ursprungliga Syskon.

Efterhand är det tänkt att minisajten Syskon ska agera paraplysajt för den befintliga funktionaliteten såväl som ny funktionalitet såsom återkommande skribenter samt bridgeproblem av olika slag. Det första sådana inslaget är Mickes bridge där Mikael Grönkvist kommer att skriva om sina äventyr vid de gröna borden.