Matchens giv - Final - Segment 4/5

Segment fyra började lågtscorande, något som passade Skalman i ledning bra. Efter sex brickor hade de 5-2 i imp. Då kom matchens första stora svingbricka, men för spänningen gick den åt fel håll.

Kkn10854
E7
K52
Dkn
Dkn10954
kn98
10943
732
6
D10763
E652
ED96
K832
E4
K87
23
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Per-Erik Malmström
Jan Selberg
Johan Säfsten
Olle Wademark
Pass
1NT
2
3 1
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1Överföring till hjärter

Klöverdam (eller knekt) med släpp av Syd är enda betande. Spelföraren kommer då inte ifrån att förlora två klöver- och ett ruterstick vid sidan av trumfesset, förutsatt att motspelarna attackerar rutern i tid.

Motspelet vid bordet började också på lysande sätt då Janne Selberg spelade ut klöverknekt. Problemet var bara det, att knekten lurade alla vid bordet, så partnern Olle Wademark försåg sig med esset och fortsatte i färgen. Spelförare Malmström satte förståeligt klöverdamen hos Syd och släppte mot bordet. Selberg kände sig nöjd, klappade sig själv på axeln och tog sticket med damen. Nu återstod ”bara” att hitta den betande rutervändan, som ställer ett ruterstick medan Nord har trumfesset kvar som ingång. Risken fanns ju att spelföraren hade ruterdamen, så att det kostar stick att vända i ruter. Chansen fanns att ruterkung skulle ge stick, så Selberg försökte istället med passiv vända – och samtidigt korta handens stöldmöjligheter – och fortsatte med hjärteress och mer hjärter. Spelföraren hade denna gång för många hjärter, vilket hoppet till 4 hade talat om, och han kunde utan problem ta sig mellan händerna för att hämta hem bordets stora klöver och på den kasta ruterförloraren.

Jämn hemgång och -620 till skalmännen på Öst-Väst.

Budgivningen vid det andra bordet:

Väst
Nord
Öst
Syd
Jan Andersson
Niklas Warne
Mikael Lindblom
Krister Ahlesved
Pass
1NT
2
3 1
3 2
4
Pass
Pass
4
Dbl
Pass
Pass
Pass
1Överföring till hjärter
2Bra spaderhöjning

Här var Krister Ahlesved som Syd mer aktiv i budgivningen, möjligen beroende på att Niklas Warne har betydligt mer solida sanginkliv än Janne Selberg Bigsmile . Krister agerade direkt på överföringen och visade en god spaderhöjning (nåja) och tog sedan försäkringen med 4. Janne Andersson hade hyfsad spader och behövde ingen betänketid för att dubbla.

Klöverutspel av Öst bör leda till straff, men utspelet blev hjärterdam. Med den starten gjorde Warne inga misstag. Hjärteress, hjärterstöld och spader från bordet. Väst försåg sig med esset och och fortsatte i trumf. Warne tog ut trumkungen och spelade på enda rimliga hemgångschansen, att Öst hade ruterknekt. Ruter till tian drog esset. Väst försökte med klöver, men hemgången var nu säkrad. Klövermasken fick spelföraren gratis, men då handens klöverförlorare kan kastas på bordets ruter spelade det ingen roll.

Bra agerat av Nord-Syd, både i budgivningen och spelet!

Inför finalens avslutande 16 brickor har vi alltjämt Skalman i ledning: 157-113.