Matchens giv - Kvart - Segment 2/3

I fyrmanna händer det ibland att man får man en dålig bricka, men så överraskar vingen positivt och räddar den säkra utbetalningen. Andra gånger, som på denna bricka hämtad från mötet mellan Bananjas och Cosmos, kan det vara precis tvärtom … att ett bra resultat, som borde ha förutsättningar till att ge sköna imp, i själva verket blir till en utbetalning!

EKD8
E843
3
Dkn83
kn92
D95
kn105
10765
653
kn10
KD9864
K4
1074
K762
E72
E92
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Ronny Ovesson-Ejnell
Jan Selberg
Jan-Erik Åsmo
Olle Wademark
Pass
1
Pass
1
Pass
2
Pass
3
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

1 visade minst två kort och 1 frågade efter handtypen innan man landade i 3NT. Poängstyrkan finns där, men aj vilken dålig anpassning.

Det blev spaderutspel till damen och ruter till dam. Väst ska nu ta för ruteress, för att inte släppa in bordet, men när han duckade hade Janne Selberg fått en entré till träkarlen och kunde spela hjärtertio till tvåa, trea och dam. Det blev mer spader till handen och därefter klöver till kung och ess. Motspelarna tjatade på med mer spader och när den satt 3-3 kunde Janne Selberg inkassera trettonkvistaren. Nu följde hjärter till knekt och kung innan Väst tyckte det var lika bra att inkassera ruteress. Läget var nu:

E8
Dkn
9
1076
K98
4
76
92
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon

Väst vände i hjärter och spelföraren behövde resten. Har Väst hjärternio så krävs en mask, annars är enda chansen att toppa ut den med esset. Det som talade emot att Väst skulle ha hjärternio var, att han i sådana fall haft ett säkert frånslag i klöver och som skulle ge Väst stick för hjärternio utan att ta någon risk. Väst hade också markerat för fyra hjärter, så om den markeringen stämde var Öst prickad med att ha en hjärter kvar. Janne gick mycket riktigt upp med hjärteress – och fällde nian för jämn hemgång; +600.

Det resultatet borde stå sig rätt väl. Jag tror inte Selberg-Wademark räknade med att det skulle bli en förlustbricka, men …

Jag öppnar ogärna på 11 balanserade – och vid det andra bordet fick jag vatten på min kvarn för den tesen.

Väst
Nord
Öst
Syd
Jan Andersson
Björn Wenneberg
Mikael Lindblom
Göran Selldén
_
_
_
1
Dbl
Pass
Pass
Pass

1 kunde vara 11-13 balans eller 11-16 med minst fyra ruter och en obalanserad hand. Syd kunde tänka sig ruter som trumf och passade på Nords UD.

Björn Wenneberg ville ta bort stöldmöjligheter och spelade ut ruter. Det ledde till totalt fyra stick för spelföraren (ett hjärter, två ruter och ett klöver) för +800 till Wenneberg-Selldén. Spader- eller klöverutspel hade kunnat leda till ännu en bet, men trots allt 5 imp till Cosmos.