Anmälan och startavgift - SM Lag Mixed

Anmälan

Anmälan till SM Lag Mixed görs på denna sida: SM Lag Mixed (Inloggning krävs)

Alternativt e-postas anmälan till sle@svenskbridge.se
Lagnamn samt Mid nummer och namn på kapten och samtliga spelare ska anges.

Senaste dag för anmälan är 10 juli.

Startavgift

Startavgiften är 1.600 kr/lag

Startavgiften ska vara betald via Swish (0726449660) senast 10 juli 2022.
Kom ihåg att ange ert lagnamn som referens.

Laget anses anmält först när startavgiften är erlagd.