Riksstämmo-handlingar, omgång 2

Den 15 september skickades den första omgången av handlingar till årets Riksstämma som äger rum i Örebro den 20 november. Idag den 10 oktober har den andra och avslutande omgången med material skickats ut.

Nu kompletterar vi som utlovat med övriga handlingar som behövs för att Riksstämman ska kunna arrangeras:

 1. Välkommen till Svenska Bridgeförbundets Riksstämma 2021.
 2. Riksstämman som hybridmöte.
 3. Detaljprogram Riksstämmohelg.
 4. Förslag till föredragningslista för Riksstämman 2021.
 5. Styrelsens förslag - Tankesportförbund, Landslag.
 6. Handlingar för 2019-2020.
 7. Verksamhetsberättelse 2020-2021.
 8. A. Resultat- och Balansräkning 2020-2021.
 9. B. Angående det ekonomiska utfallet.
 10. Revisionsberättelse 2020-2021.
 11. Sakrevisionsrapport 2020-2021.
 12. Verksamhetsplan och budget 2021-2024.
 13. Förslag till medlemsavgifter 2022-2023 samt 2023-2024.
 14. Workshops. OBS! Bland annat innehållande frågor att ta med svaret på från din klubb/ditt distrikt.

Alla handlingar går att finna här.

Deltagarförteckning finner du här.

OBS! Av miljöskäl kommer vi inte att trycka ut materialet i utskrivet format. Om vi skulle göra det handlar det om ca 10 000 utskrivna ark papper. Du som kommer till Örebro och som inte själv kan skriva ut materialet kan om så önskas förbeställa ett utskrivet material som kommer att delas vid riksstämman vid ankomst. Beställning av material görs till mme@svenskbridge.se.

Med vänliga hälsningar

Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet