Minnesanteckningar möte UtbK

Minnesanteckningar från UtbK möte (Teams) 2020-10-26

PDF-fil för utskrift

Närvarande:Catharina Ahlesved(CAH), Suzanne Lemborn (SLE), Marie Åfors (MÅF), Rune Johansson (RJO), Roger Olsson (ROL), Mikael Melander (MME) och Krister Ahlesved (KAH)

1. Förslag om att ge bridgeskolorna access till BIT och Ruter

UTBK diskuterade förslaget och skickar vidare till styrelsen som får fatta beslut i frågan.

2. Online undervisning
Ämnet är ganska komplicerat och tre områden identifierades och diskuterades utan att några beslut fattades.
a) Rekrytering av nya målgrupper
När vi identifierat vilken målgrupp vi ska vända oss till, kan man börja fundera på
vilka verktyg som ska användas. Kan ett onlinematerial hjälpa oss att hitta
nya målgrupper? UTBK avvaktar MK:s arbete med de olika rekryteringsprojekten.
b) Genomföra ordinarie bridgekurser
KAH informerade om att Norges Bridgeförbund arrangerar bridgekurser online.
Ett antal frågeställningar som kom upp var bla.
-konkurrens med klubbars/bridgeskolors utbildning
-ekonomi - vem ska betala ?
-tekniska problem vid tex övningsspel

UTBK går inte vidare med detta just nu

c) Kompletterande hjälpmedel
MÅF efterfrågade om det inte går att samla upp alla tips runt onlineaktiviteter på
något lämpligt sätt. Även träningsgivar som kan användas digitalt efterfrågades
RJO tog upp BidTrainer som ett lämpligt hjälpmedel. KAH kollar upp om det kan
anpassas till Minibridgen.
SLE ansvarar för stationen om onlinebridge på distriktsträffen och kommer att
rapportera vid nästa möte vilka behov som finns av onlineutbildning på klubbnivå.

3. Bridgelärarutbildning
MME påminde om att det är dags att ta ställning till om någon bridgelärarutbildning ska genomföras till våren.
SLE tar upp tråden med skapande av projektplan för bridgelärarutbildningen.
UTBK bordlade fråga till nästa möte som kommer att hållas nov/dec.

4. Övriga frågor
MÅF efterfrågade om inte det ska finnas en Bridgelärartråd på vårt forum.
KAH följer upp detta

Krister Ahlesved
Ordförande UtbK