Minnesanteckningar UtbK 7 februari 2020

Minnesanteckningar förda vid möte med SBF:s UTBK 2020-02-07 i Stockholm.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Catharina Ahlesved (CAH), Sandra Bohman (SBO), Suzanne Lemborn (SLE), Martin Löfgren (MLÖ) och Micke Melander (MME).

PDF-fil

1. Öppnande av mötet

KAH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Han deklarerade också att agendan var kort men mycket kärnfull och att varslade för att flera ideologiska diskussioner skulle komma föras för att kommittén senare ska kunna börja leverera. Agendan var kort och gott:1. Öppnande av mötet 2. Utbildningsmaterial 3. Nybörjarträffen 4. Bridgelärarutbildning 5. Utbildning av klubbspelare 6. Avslutning av mötet

2. Utbildningsmaterial

Här diskuterades kring förbundets nya kursmaterial och framförallt kring de Minikurser som det arbetats intensivt med under de senaste åren efter att Minibridgefoldrar och de två grundkurspaketen färdigställts. MME rapporterade om statusen för materialet och berättade om att det hela handlar om två delar. Den första rör spelteknik och är om 20 kapitel och den andra som har samma omfång handlar om konventioner. Spelteknikpaketet har varit klart i drygt ett halvår. Därefter har arbete pågått med att få klart råtextdelarna och huvudinnehållet för konventionsdelarna.
I princip är 17 av dem klara och vi har PPT stöd för alla lektioner. Det svåra som MME och Jan Malmström brottas med som arbetar med materialet är dispositionen av hur lektionerna ska förhålla sig till varandra. Ett bra exempel på detta är att du tex måste kunna essfråga innan du lär dig att bjuda starka händer. I vårt fall med Minikurserna handlar det ex. om 2/1 i förhållande till trumfstödsvisande bud (Bergen Raises), Reversed Drury en hand som passat i öppningen och har limitstöd för ett skutt men kan stanna på tvåläget om ÖH har en skrynklig tredje eller fjärdehandsöppning, Skrotstenberg och en väldig massa mer smått och gott. I princip är väldigt mycket taget från Amerikansk Standard för att anpassas för spel med och mot utlänningar som spelar SAYC. Systemet är väldigt avancerat och innehåller en hel del trix som den vanlige klubbspelaren aldrig stött på i klubbmiljö samtidigt som det på spel på Internet är vardagsmat.

Diskussioner fördes kring huruvida vi ska tillmötesgå önskemålen om kommenterade övningsgivar (8 per kapitel). Här konstaterades att detta är en diger uppgift då det tar en dryg timme att få fram en relevant giv med tillhörande kommentarer och budgivning. Vi talar ju om 320 givar för de 40 lektionerna – med andra ord ett heltidsjobb i en månad för att få ihop det. Vidare diskussioner fördes om att kunna gena och köpa in redan färdiga givar för att på så sätt komma lindrigare undan eller att begränsa det till att ta fram givar till bara de mest prioriterade kapitlen som inviter, essfråga, stenberg etc.
Beslutades: Att initialt avvakta med att ta fram träningsgivar då det kommer bli ett kostsamt projekt och istället fokusera på att få klart materialet.

Diskussioner fördes också vid vad gäller för distribution av materialet. MME redogjorde för att vad gäller Minibridgefoldrar och de två första böckerna så köps de på Bridgeförlaget. Minikurserna är fria tills vidare. Nytt beslut kommer fattas då materialet inte längre är en arbetsprodukt. Dock är det så att spelteknikdelen mer eller mindre är klar. Bridgeförlaget har uttryckt önskemål om att trycka materialet i bokform. UTBK konstaterade att det är av vikt om materialet kommer att tryckas att det inte blir några gigantiska upplaget då det ska ses som ”en levande organism” under konstant förbättring.
Ytterligare diskussioner fördes om materialet ska fortsätta vara gratis, UTBK menar att materialet inte är något värt om det inget kostar varför en liberalt pris ska tas ut i framtiden.
MME bekräftade att alla som arrangerar utbildningar kan få stöd från SISU om de bara ”orkar” rapportera det hela som med lätthet gör att materialet skulle kunna kosta kring 100 kronor per paket utan att det får någon effekt på klubben/bridgeläraren eller den som går utbildningen.

Avslutningsvis diskuterades tekniska hjälpmedel. För eleven finns i utgångsläget en linjal och en trappa/poängtabell när de passerar minibridgedelen.

Nya Bridgeskolan visade upp sitt nya hjälpmedel Bid Trainer ett program där användaren får bjuda en hand och datorn bjuder andra handen. Efter avslutad budgivning kommenteras given.Bid Trainer skulle kunna användas på några av minikurserna.

Det finns också Synrey som erbjuder Minibridge, Minibridge Tävling och har förbundets givar inlagda för träning. Här kvarstår jobb för att färdigställa det då givarna är importerade som de är och att Syd alltid blir spelförare om NS vinner budgivningen. Det gör att alla givar måste roteras beroende på vad vi vill lära ut så att ”rätt” person blir spelförare vid individuell träning. Att Synrey är gratis är ett stort plus i kanten och vi ska aldrig glömma att eleven som gått lektion ett kan gå direkt till Synrey för att tävlingsspela. Det hela heter då Minibridge och tricktaking, man tävlar alltså om att vinna stick och kan välja mellan att spela NT eller med en färg som trumf.

3. Nybörjarträffen

Diskussioner fördes om tävlingen i allmänhet som förvisso inte är UTBKs ansvar. Tävlingen hamnar snarare mellan TK/MK och FK som genomför själva finalspelet. Likväl är det så att tävlingen står och faller med den insats bridgeläraren gör för våra klubbar har mer eller mindre inget intresse i övrigt i tävlingen som är en viktig inkörsport för den nye spelaren då det många gånger är den första riktiga tävlingen de spelar i sin karriär som bridgespelare.

UTBK diskuterade kring hur vi ska kunna popularisera den och önskemål kom kring att förlänga speltiden från 4 till 6 veckor, alternativt att skjuta spelperioden så att den är 15 april – 15 maj än som nu april månad då vi har ett antal klubbar som inte slutat sina kurser på våren förrän i mitten på maj och då riskerar de inte klara givar som innehåller delar som de ännu inte lärt sig.

MME kommenterade att för de som spelar tidigt i spelperioden är 4 veckor en väldigt lång tidsperiod att öka den till 6 gör att de glömt bort det hela.
Beslutades: Att vi undersöker möjligheterna och ser vad som blir bäst vad gäller tiden, utöka till sex veckor eller flytta fram det hela två veckor om det är möjligt.

4. Bridgelärarutbildning

Därefter kom mötet till den stora punkten på agendan. UTBK konstaterade att SBFs bridgelärare är förbundets livsnerv. Utan dem kommer förbundet långsamt att självdö. Vi måste arbeta med att höja standarden för Bridgelärarna precis som SBF lyckosamt lyckats göra för de funktionärer som är tävlingsledare. Många och långa ideologiska diskussioner flödade kring ämnet som spretade i olika riktningar.
Beslutades: Att en projektplan ska tas fram för landets bridgelärare och assistenter. MLÖ skissar upp förslag med MME.
Beslutades: Att ett måldokument för vad vi vill med bridgelärarutbildningarna ska tas fram som sedermera blir utbildningsplan. SLE får frågan på sitt bord senare under året då projektplanen måste tas fram i första hand och den är basen för måldokumentet.
Beslutades: Det hela ska presenteras på distriktsträffen i november och projektet sjösätts våren 2021.
Beslutades: Att MME skickar ut en förfrågan till landets distrikt där vi ber dem kartlägga sitt distrikts utbildningar och inkomma med vilka som är aktiva bridgelärare och assistenter så att vi kan registerföra och kunna kommunicera direkt med dem när vi önskar skicka inbjudningar och annan information.

En lång diskussion följde rörande våra utbildningar. UTBK menade att det är av vikt att vi arrangerar regelbundna bridgelärarutbildningar. Ju högre standard och mer kunskap våra bridgelärare har ju fler kommer stanna kvar och bli tävlingsspelare.
Beslutades: Att be SBF Styrelse se över en rimlig regionindelning över landet som vi kan använda för att ha regionala utbildningar och därmed korta resandet för våra funktionärer. Förslagsvis bör vi arbeta med 3 eller 4 regioner.

UTBK konstaterade vidare att det måste finnas mycket i arkiven från 90-talet och början på 2000-talet då detta var heta ämnesområden.
Beslutades: Att MME söker igenom arkiven och skickar över sådant som är relevant så att vi kan börja med att gå igenom det.

5. Utbildning av klubbspelare

Här diskuterades möjligheterna att skapa en tjänst för alla klubbar att hyra professionella utbildare.Idag kan en klubb beställa tex Ruterutbildning från SBF till en subventionerad kostnad. Denna modell skulle kunna ligga till grund för ovanstående projekt. Mötet diskuterade också hur denna tjänst/produkt ska lanseras på bästa sätt.
Beslutades: Inget beslut togs i frågan men KAH jobbar vidare med idén.

6. Avslutning av mötet

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid anteckningarna
Micke Melander

Ordförande
Krister Ahlesved