Vilket kort har tappats 10

Föregående veckas problem hittar ni här

Svaret på Tankenöt 10 finns här

Översikt samtliga tankenötter och svar