DN publicerar domar

Enligt ett styrelsebeslut taget 2021-05-22 skall ärenden och domslut som hanteras av Disciplinnämnden publiceras på SBF:s hemsida.

Beslutet innebär att domar som hanterats av DN nu finns publicerade retroaktivt från 2021-05-22 på DN:s egna sida under rubriken ”Domar”.
Direktlänk till samtliga domar

Ärendena är avidentifierade vad gäller namn på de inblandade samt publicerade efter det datum då domslut fattades och ärenden avslutats. Notera att DN avslutat samtliga publicerade ärenden och att dessa inte är möjliga att överklaga.

Eventuella diskussioner kring dessa ärenden hänvisas till forumet ”Tävlingsledare och domslut”.
Ledamöter i DN förväntas ej svara på frågor i forumtråden.

Fortsättningsvis kommer ärenden att publiceras löpande.

Mvh
Suzanne Lemborn
Verksamhetschef, SBF