ITK:s IT-strategi för 2021/2022

Vid styrelsemöte 2020-05-22 fastslog SBF IT- kommitténs förslag till IT strategi.
IT-strategi 2021/2022