Visuella och funktionella förbättringar, samt förbättrade klubbsidor

Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller en stor mängd visuella förbättringar, diverse funktionella förbättringar, samt mycket som rör klubbsidor.

Denna ändringslista innehåller följande övergripande avdelningar:

Visuella förbättringar
Kursiv stil, punktlistor, bättre kontrast, mobiltelefon, m.m
Funktionella förbättringar
Enkelt radbryt, förbättrad knapprad vid redigering, fotnoter, m.m.
Klubbsidor - Allmänt
Stora bilder, sidfot, externa länkar, m.m.
Klubbsidor - Felrättning
Admin-flik, kalender, matrikel, ta bort bilagor med långa namn, m.m.
Klubbsidor - Kommande
Listor, tidplan för distrikt, tidplan för alla klubbar, m.m.

Många är numera vana vid att mobiltelefoner och datorer uppdateras i tid och otid. Ändringslistan brukar lyda ”Allmänna förbättringar och felrättningar”. Punkt… Så gör inte vi. Nedan kan ni läsa i minsta detalj vad vi ägnat senaste tiden åt.

På klubbsidefronten kan vi meddela att 33 klubbar har fått basutbudet och flera tickar in varje vecka. När det gäller distrikten kommer vi att börja rulla ut sådana sidor inom några veckor om allt går som planerat.

Visuella förbättringar

 1. Kursiv stil är numera inte fet (som tidigare) utan endast kursiv.

 2. Numrerade listor såsom denna har alltid varit korrekt formaterade. Punktlistor, däremot, har saknat det lilla indraget i vänstra kanten. Detta är åtgärdat.

 3. På klubbsidorna var den rosa bakgrundsfärgen i tabeller alltför påträngande. Numera är det en blekare färg som ger bättre kontrast. Detta är i och för sig ingen nyhet utan har varit så i drygt en månad, men nu är det dokumenterat.

 4. På mobiltelefon visas en speciell mobilmeny när man klickar på ”hamburgaren” (knappen med tre streck). För de gula minisajterna (TK, junior, m.m.) har kontrasten varit alltför dålig. Detta är nu rättat.

 5. Tabeller på mobiltelefon har blivit bättre. Rubrikerna har haft för stort teckensnitt vilket vid kolumner med smalt innehåll har stulit för mycket utrymme. Detta är åtgärdat.

 6. Vi har dragits med problem på till exempel minisajten för SM Lag respektive Junior. Huvudmenyn har utan god anledning skrivits på två rader. Detta är åtgärdet.

 7. I tabeller alternerar bakgrunden mellan blekt färgad (grönt, rött, blått eller gult) och vit. Vissa automatiska tabeller har använt grått i stället för vitt. Detta är åtgärdat.

Funktionella förbättringar

 1. Enkla radbryt har orsakat motiverad huvudbry såtillvida att man hittills har varit tvungen att trycka på två blankslag följt av Enter. Detta står i och för sig i instruktionerna, men vem läser sådana? Vi kan bara be om ursäkt och hänvisa till dåliga rådgivare. Detta är i alla fall numera åtgärdat, så ni kan tryggt trycka på Enter och få den förväntade nya raden.

 2. Vid redigering finns en knapprad för grundläggande formatering. Hittills har den varit lite svåranvänd; om man dubbelklickar på ett ord och sedan trycker på knappen för kursiv eller fet stil har det inte fungerat som förväntat på grund av felplacerade mellanslag. Detta är nu åtgärdat.

 3. Via knappraden går det också att infoga fotnoter. Det fungerar så att man får en lite upphöjd siffra och en förklaring längst ned på sidan. Det går att klicka på siffran och bli länkad till förklaringen. Där finns det också en tillbakapil för att komma tillbaka till texten. OBS! Om du vill använda detta får du inte dubbelklicka på ett ord, utan du placerar helt enkelt markören där du vill infoga fotnoten.

Klubbsidor - Allmänt

 1. Vid uppladdning av stora bilder har formateringen tidigare varit lite besynnerlig. Detta har nu ändrats, så om du till exempel har en bild som motsvarar en A4-sida så kommer denna att visas centrerad, men inte i full bredd. Detta beror på att vi inte tillåter bilder som är hur höga som helst.

 2. Klubbens sidfot har förbättrats en aning vad beträffar placeringen på korta sidor då klubbens sidfot placerades mitt i sidan. Nu visas den alltid längst ned.

 3. Normalt ”internethyfs” är att om man är på en hemsida och klickar på en länk som går till en annan hemsida (=extern sida), då öppnas den nya sidan i en ny flik eller sida. Många spelare har klubbens hemsida som startsida, och anser att Svenska Bridgeförbundets gröna sidor är externa sidor. Av den anledningen öppnas länkar från klubbsidor till förbundets sidor i nya flikar eller sidor. Det rör forumet, hjälpen, länkar till distrikt och förbund, m.m.

Klubbsidor - Felrättning

 1. De klubbsidor som har skapats sedan början av mars har saknat Admin-flik, matrikel och kalender. Detta är åtgärdat.

 2. Det har varit problem att ta bort bilagor med långa filnamn. Detta är åtgärdat.

 3. Det basutbud som Svenska Bridgeförbundet skickar ut till klubbarna är statiskt vad beträffar de befintliga sidorna. Det kan inte flyttas eller tas bort. Däremot kan både nya sidor och nya menyalternativ läggas till. Det visade sig att sidor i basutbudet av misstag kunde tas bort. Detta är nu åtgärdat.

Klubbsidor - Kommande

Tanken är att basutbudet som det ser ut nu är skrivet i sten, i alla fall för en viss tid framöver.

Det som kommer att förbättras inom kort är menyalternativet MEDLEM > Listor där klubblistor över mästarpoäng, handikapp och ranking. Därefter är målet att piffa till matrikeln. Innan det kommer förbättrade tävlingsrapporter.

I övrigt kommer vi nu att fokusera på distrikten. Vi kommer att ta basutbudet för klubbsidor och modifiera det en gnutta så att det passar in på distriktens verksamhet. Vår tidsplan sträcker sig några veckor fram i tiden, så rimligen kommer vi att kunna skicka ut distriktssidor inom kort.

Nästa steg är att skapa ett så kallat minimalistiskt basutbud för samtliga klubbar i Sverige. Detta kommer att ske utan förfrågan från klubbarna. Det gör att om du kommer till en sådan sida kommer du endast att se tävlingar, kalender och mästarpoängslistor. Dessutom finns en länk till gamla hemsidan som kan användas i övergångsperioden. Sedan kan klubbarna be om att gå över till de nya sidorna varefter vi skapar det kompletta basutbudet.

Någon gång kommer vi att dra ur sladden ur det gamla. Vi har ingen brådska, men det finns ett slutdatum för de gamla sidorna. För närvarande planerar vi den breda övergången till våren eller sommaren 2017, lite beroende på hur anslutningen av frivilliga klubbar går, samt hur många kurser vi kan hålla under hösten och vintern.

Distriktsträffen i höst (2-4 september) kommer att handla om klubbsidor, klubbsidor och klubbsidor (och kanske lite distriktssidor). Något vi kommer att fokusera på vid Distrikträffen är begreppet ”train the trainer”, det vill säga Svenska Bridgeförbundet måste öronmärka personer på distriktsnivå som kan ta till sig allt som rör klubbsidor och som sedan kan fungera som första hjälp för de klubbadministratörer som känner sig osäkra på hur det fungerar. Först därefter ska kansliet och konsulenterna rycka in och hjälpa till.