Uppdatering september 2015

Inför Riksstämman pågår nu tester och rättningar av forum samt klubb- och distriktssidor.

Den plan som justerades i maj har vi följt. Det ser bra ut med Release 4 inför Riksstämman och arbetet med att flytta innehåll har gått bra. Vi har en stabil plattform och utmaningarna framåt kommer inte primärt att ligga i fortsatt utveckling av webbplattformen, utan det är flytt av tävlingsmoduler och kanslisystem som är projektets sista stora prövning. Om det är några delar som går utöver projektplanen så kommer det att vara kansliets lösningar, eftersom de av både tekniska och verksamhetsmässiga skäl ligger sist i kedjan.

Vi måste nu utreda under hur lång tid vi använder Spader som backup för klubbar och distrikt under den tid som övergången till BIT sker. För användare, som konsumtion av information och interaktion med exempelvis anmälan och resultat, är det BIT som gäller, men administratörer kommer att kunna fortsätta att sköta en del saker via Spader. Detta för att inte äventyra verksamheten under åtminstone innevarande verksamhetsår.

På Riksstämman skall forum och lösning för klubbar och distrikt visas och släppas. Tanken är att demonstrera ett ”grundutbud” för klubbar och distrikt samt ett ”anpassat utbud”, vilket är tänkt att möta specifika eller avancerade krav som kan finnas. Forumet kommer inte att genomgå någon revolution, eftersom användarna inte har önskat det, utan en evolution med viss ny funktionalitet och ett nytt utseende. Även forumet visas på Riksstämman och ligger innan dess i test för funktionalitet och användbarhet av frekventa forumanvändare. Stort tack till alla som är med och testar!

Under hösten arbetar vi även med hur projektet skall flyttas över i förvaltning och vad som skall prioriteras avseende vidare- och nyutveckling. Tillsammans med kansliet måste vi även diskutera hur innehållsproduktionen skall skötas framöver (t ex roller och rutiner) samt hur klubbar och distrikt skall kunna stöttas vid behov. Frågan om innehållsproduktion har blivit allt viktigare i takt med att BIT har accepterats och då innehåll både har producerats och konsumerats mer än tidigare. Här finns också en del frågor att reda ut rörande hur vi väcker intresse och driver trafik till minisajter utan att helt fylla upp huvudsidans nyhetsflöde.

Det finns önskemål om förnyad startsida, vilket projektet instämmer i, men endast mindre ändringar kommer troligen att hinnas med innan Riksstämman. Vi kan också komma att behöva viss extern hjälp med startsidan. Av de ärenden som inkommer till projektet så är önskemål om mer innehåll och snabbare uppdatering betydligt vanligare än synpunkter på teknik eller användande. Här har ett tydligt skifte skett under året och det är tydligt att lösningen i sig har etablerats och att man är sugen på ett användande fullt ut.