Svenska Cupen 2024 - Klart för start

Så har lottningen av första omgången i 2024 års upplaga av Svenska Cupen genomförts, 200 lag finns på startlinjen, en liten minskning mot förra året

Allmänt om matcherna

Det kommer för en del lag att vara lite längre resor än normalt tidigt i tävlingen, då det är få lag anmälda från framförallt de norra delarna av landet.

Lottning

Lottningen presenteras på denna sida.
Våra distrikt har egentligen inget med lottningen att göra. Däremot presenteras matcherna distriktsvis, detta för att ni skall ha lite lättare att hitta just er match. Om ni inte hittar er match i ert eget distrikt har ni troligen blivit lottade som bortalag mot ett lag i ett närliggande distrikt.

Omgångarna

En fyralagsserie kommer spelas över omgång ett, två och tre på Gotland. Två lag, går vidare och fortsätter spela en final på Gotland i rond 5. För alla övriga är omgångarna som vanligt. Rond fyra är som tidigare meddelat struken, då vi inte har tillräckligt med startande lag för att den ska behöva användas, av tekniska skäl finns den dock kvar rent redovisningsmässigt.

Omgång ett spelas mellan 29 januari och 3 mars.

Prislistan

Av naturliga skäl kan prislistan komma att justeras mot hur den tidigare sett ut. Vi kommer att publicera vad som gäller senast den 15 februari.

Reseersättningar

Vi kommer att dela ut resebidrag i de fall vi anser det vara tillämpbart. Det finns inget specifikt km-avstånd som berättigar till bidrag, detta med tanke på att förutsättningarna kan variera kraftigt i olika delar av landet. Om ni vill ansöka om resebidrag skall detta göras på förhand och endast via mail till bho@svenskbridge.se.

(Matcher får fortfarandes spelas online på plattformarna Realbridge och BBO, men endast om båda lagen är överens om detta. Eventuella avgifter i samband med onlinespel erläggs av matchens båda lag och delas lika mellan hemma- och bortalaget.)

Information

Ni som är lagkaptener kommer kontinuerligt att få information via hemsidan under rubriken ”Svenska Cupen” samt via mail. På hemsidan kan även era klubbkamrater följa lagets väg i Svenska Cupen. Informationen som skickas via mail anses vara mottagen i samband med utskicken. Som kaptener är det därför viktigt att ni tillgodogör er all information som skickas ut. Ett tips är att göra det till en vana att skicka vidare dessa mail till era lagkamrater så alla i laget har informationen tillgänglig.

Inbjudan till match

  1. Bortalaget har två dagar på sig att bjuda in till match från det att spelperioden startar. (Spelplatsen bestäms dock av hemmalaget, inom deras angivna postnummer).

  2. Om bortalaget inte skickat ut något inom två dagar räknas det som vinst på walk-over för hemmalaget.

  3. Om hemmalaget inte svarat på inbjudan inom två dagar från att den skickats ut räknas det som vinst på walk-over för bortalaget.

  4. Om båda lagen är överens är det ok att frångå regeln om walk-over ovan.

Sista speldag och sista rapportdag är densamma. Hemmalaget ska rapportera matchen direkt efter spel om det spelas på kvällen sista speldatum. OBS! Det är bara lagkaptenen som kan rapportera matchresultat.

Vid matcher där betydande reslängd/-tid förekommer, äger tävlingsledningen rätt att besluta att matchen spelas på en ort någonstans mitt emellan, så att båda lagen får ungefär lika lång reslängd/-tid.

I ronderna fr o m 16 lag kvar (åttondelsfinal) gäller av SBF fastställda datum.

Rapportering av match

Rapportering av match sker endast via hemsidan och av hemmalagets kapten.

Det är hemmalagets ansvar att rapportera matchresultatet på hemsidan för Svenska Cupen senast det datum som framgår av tabellen för respektive rond. I de fall resultat inte rapporterats i tid har hemmalaget förlorat på walkover, oavsett matchresultat.

Bortalaget ansvarar för att kontrollera att de rapporterade resultaten är korrekta.

Vid eventuella fel skall Björn Holm kontaktas per e-post bho@svenskbridge.se senast 11.00 dagen efter sista datumet för rapportering i varje omgång. Efter detta klockslag görs inga ändringar.

Det är av yttersta vikt att samtliga fält fylls i på ett korrekt sätt.

Domslut

När ingen tävlingsledare finns att tillgå finns rätten att begära domslut i det fall båda lagen är överens om att domslut har begärts. Tävlingsledningen för Svenska Cupen ska meddelas senast kl 08.00 dagen efter speldag. Domslut ska begäras senast 30 min efter avslutad match via e-pst som skickas till: domslut@svenskbridge.se.

Frågor eller funderingar

Kontakta Björn Holm via bho@svenskbridge.se.

Tävlingsbestämmelser finner du här.

Lottning omgång 1 finns här.

Återigen mycket välkommen till Svenska Cupen 2024 och lycka till!
Björn Holm
Tävlingsledningen
Svenska Cupen