Uppdaterade tävlingsrapporter för partävling

Denna publicering av uppdaterad partävlingsvisning innehåller följande förbättringar och felrättningar:

Prestandaproblem

Hemsidan är långsam framför allt måndag- och tisdagkvällar. Vi tror att det har att göra med tävlingsvisning efter spel. Problemet är att vi inte vet exakt vad som orsakar problemen.

Vi har försökt med några mindre insatser. Vi får se om det påverkar i positiv riktning.

Gå till Mina sidor från privatprotokollet

Om du klickar på ett namn i resultatlistan går du till det parets privatprotokoll. Om du klickar på motståndare går du till deras privatprotokoll. Ingenstans har det varit möjligt att gå till en spelares Mina sidor.

Detta har ändrats. Från resultatlistan går du fortfarande till privatprotokoll, men från privatprotokollet går det nu att klicka på de respektive spelarna i paret för att gå till Mina sidor.

Visa exempel

Ackumulerad poäng och procent i privatprotokoll

I Spader fanns kolumnerna Ack och Ack% för att visa den ackumulerade poängen och procenten i privatprotokollet. På grund av platsbrist fick de kolumnerna stryka på foten i den första versionen av det nya privatprotokollet.

Nu har vi hittat plats genom att dra ned textstorleken en aning på korten och den ackumulerade informationen. Dessutom räknar den nya tävlingsrapporten rätt (!) till skillnad från i Spader där procenten var nästan rätt, men inte helt rätt.

Visa exempel

Ändrade knappar vid exakt två omgångar

I Kurs T7 beskrivs vilka knappar som finns i tävlingar över flera omgångar. Detta har ändrats en aning.

I tävlingar med exakt två omgångar, vilket är vanligt vid till exempel klubbmästerskap med Mitchell första kvällen och Invävd Howell andra kvällen, har knapparna ändrats. I tävlingar med tre eller fler omgångar är knapparna oförändrade.

I stället för som tidigare (1, 2, Totalt, Omgång) finns nu knapparna 1 + 2 = Totalt som lite bättre illustrerar vilken poäng som visas, och när den visas. Omgångsnumren visar respektive omgångspoäng och Totalt visar det ackumulerade slutresultatet efter den andra omgången.

Visa exempel

Board-A-Match har fått en ansiktslyftning

Till att börja med visades inga poäng vid privatprotokoll och bricka. Däremot visades procent, som förstås endast kunde ha värdena 0, 50 eller 100 (0-1-2 matchpoäng). Detta har åtgärdats så att endast poäng visas.

När det gäller bricka har resultaten sorterats två och två, så att man tillsammans med bordsnumret ser de två parens resultat intill varandra. Dessutom har paren färgkodats så att man ser vilka som hör till samma lag.

Visa exempel

Diverse felrättning

Några mindre, men ändå irriterande, fel har åtgärdats. I samtliga fall har det alltså varit rätt i Ruter men blivit fel på hemsidan.

 • Straffpoäng visades endast i bricka, inte i privatprotokoll.
 • I vissa fall (100, 200, osv) kunde brickpoängen skilja mellan privatprotokoll och bricka.
 • I vissa fall kunde en omotiverad decimalpunkt visas efter brickpoängen i privatprotokollet.
 • I en tävling över flera omgångar som endast var delrapporterad saknades tidigare menyknappar till tidigare omgångar.

Uppdaterad design

Några mindre designändringar har gjorts:

 • Den centrerade rubriken är ”renare” och inte längre kursiv. Samma rubrik kommer att användas för lagtävling.
 • Tilläggsinformationen ”Scratch” i handikapptävling skrivs i något mindre storlek på ny rad.
 • Tilläggsinformationen ”Endast omgång” i tävlingar över flera omgångar skrivs i något mindre storlek på ny rad.
 • Tävlingsdatum och klubb visas något tydligare på raden nedanför menyknapparna.
 • Knappen Resultat vid visning av bricka har separerats från de övriga knapparna för öka tydlighet.

Tydligare visning av tävlings-ID

Det har blivit enklare att hitta tävlings-ID, något som främst är användbart för klubbadministratörer som ska uppdatera hemsidan eller tävlingsledare som ska mata in tävlings-ID i Ruter.

Det är två fall där tävlings-ID visas:

 • Stor text under rubriken vid icke rapporterad tävling.
 • Normal text intill klubb vid rapporterad tävling.