Uppdatering maj 2015

På styrelsemötet i maj så beslutades en del förändringar rörande BIT-projektets tidsplan och arbetssätt.

BIT-projektet har nu fått en uppdaterad tidsplan för att undvika att det släpps ett för stort block av funktionalitet så nära inpå sommaren. På grund av tidigare förseningar och en del nya utmaningar (se nedan) så blev avståndet till juli för kort och det bedömdes därmed utgöra en för stor risk att då göra så stora förändringar.

Den release som skulle kommit i juni slås därför ihop med höstreleasen innan Riksstämman, men den avslutande releasen innan Jul kommer som tidigare planerat. Den totala tidsplanen förlängs alltså inte, utan slutdatum för projektet kvarstår. Utöver justerad tidsplan kommer följande justeringar att ske:

  • Funktionalitet för klubbar och distrikt bedöms behöva utökad pilotdrift eller liknande input. Ytterligare test- och referenspersoner kommer därför att knytas till projektet för att förbättra kvalitetssäkringen.
  • Forummodulen behöver mer arbete för grafisk design och funktionalitet. Sedan skall forummodulen släppas i betaversion för öppen test av alla medlemmar som vill delta. På så sätt får vi in en bred samling synpunkter och önskemål baserat på en grundversion.
  • Förstasidan skall förändras för att bättre återspegla behoven. Snabbare ingångar för medlemmar och funktionärer. Information till externa skall flyttas, men tydligt gå att hitta.
  • Information och kommunikation rörande BIT måste få bättre fokus i projektet och skall ske via en separat BIT-minisajt. Eftersom den dessutom skall innehålla hjälp, frågor och utbildning så kommer den att heta ”Hjälp”. Det är mer logiskt än ”BIT”, eftersom support är den huvudsakliga funktionen med minisajten - och det inkluderar löpande information om sajtens versioner.
  • Överföring av material från gamla sidan (Spader) till nya (BIT) skall intensifieras med hjälp av anställd personal. Projektet skall också ta fram en lösning för hur arkivering av material som inte flyttas skall gå till - och hur det skall göras tillgängligt.

Ny plan för perioden juni till september (höstrelease):

Ny plan för perioden oktober till december (avslutande release):

Projektet har en sund budget med medel kvar för beräknad resursåtgång och eventuell utökning av extern hjälp vid behov. Om inget oväntat inträffar bör projektet därmed avslutas inom budget.