Den nya framsidan fungerar så här

Svenska Bridgeförbundets framsida kommer inom kort att få en funktionell och visuell uppryckning.

Det är tyvärr alltför vanligt bland datoranvändare att det som inte syns på skärmen inte finns. Detta har vi tagit till oss. Naturligtvis går det inte att få in “allt” på en och samma sida utan att behöva förstoringsglas, men vi har försökt få in det mest relevanta utan att göra avkall på läsbarhet.

Vår nya framsida är alltså kort (i höjdled). Det betyder att det på vanliga datorer och läsplattor räcker med en sidrullning ned för att ha sett allt innehåll på sidan. Därefter får du välja någon av rutorna, något av alternativen i huvudmenyn, eller något av alternativen i sajtkartan (=listan med användbara länkar), för att gå vidare.

Den övre halvan får plats på de flesta datorer och läsplattor. Den innehåller sidhuvud, huvudmeny, samt tolv rutor, däribland de senaste fyra nyheterna.

Den nedre halvan når du med hjälp av musen, tangenten Page Down, eller min favorit, End-tangenten. Då kommer du till sidfoten med samarbetspartners och sajtkarta.

Fördelen med End-tangenten är att du alltid kommer längst ned på sidan, oavsett hur lång sidan är. Då vi har infört samma sajtkarta på alla gröna, blå och orange sidor kan du närsomhelst trycka på End för att komma till sajtkartan.

Sidhuvud och sidfot

Sidhuvudet är likadant som tidigare, det vill säga knapparna för forum, hjälp, sök, Mina sidor samt in- och utloggning är oförändrade. Detsamma gäller huvudmenyn, även om den kommer att stöpas om vid personalmötet i början av maj.

När det gäller sidfoten har mycket krut lagts på snabb åtkomst till våra vanliga sidor i form av en sajtkarta som ser ut så här:

På en vanlig dator består sajtkartan av två rader med fyra kategorier vardera. De övre fyra kategorierna innehåller länkar till generella sidor medan de nedre fyra innehåller länkar till våra vanligaste tävlingar.

Till exempel hittar du länkar till forum, gamla hemsidan, Medlem på nätet och Syskon uppe till höger, i kategorin Populära sidor.

Rutmönster med det centrala i SBF:s verksamhet

Rutmönstret på framsidan är uppdelad i tre band, det övre grå, det mellersta gröna, och det nedersta grå. Det översta bandet kan innehålla allt möjligt, det mellersta består av nyheter, och det nedersta är inriktat på tävlingar.

Fyra grå allmänna rutor

Den första rutan byter skepnad när du loggar in. Innan du loggar in leder den till allmän information om förbundet samt hur du spelar bridge och hur du hittar en klubb. När du loggar in byter den till att visa listan Mina tävlingar.

Den andra rutan innehåller tills vidare sökning efter klubb och distrikt. Fler klubbrelaterade punkter kommer att tillkomma.

Den tredje rutan kommer att användas för det som är aktuellt för stunden, den närmaste framtiden, eller det som pågår innevarande helg.

Den fjärde rutan innehåller en generell lista över sådant som är på gång. Du kan klicka på rubriken för att komma till en komplett lista.

Fyra gröna nyhetsrutor

De fyra gröna rutorna består av nyheter, med den senaste till vänster. Om du klickar på en av rutorna kommer du direkt till den nyheten medan du kommer till den kompletta nyhetslistan om du klickar på NYHETER i huvudmenyn.

Fyra grå tävlingsrutor

Sanktionerade guldtävlingar visas i den första rutan i nedre raden. Här ser du bland annat antal anmälda med tanken att framgång föder framgång, det vill säga att detta ska generera intresse att anmäla sig.
Rubrikplattan leder till På gång med inbjudningar och tidigare tävlingar,

Den andra rutan är vikt åt SM Lag och Allsvenskan. Vissa perioder på året samsas de i rutan och vissa perioder visas endast den ena eller den andra.
Rubrikplattan leder till minisajten för den tävling som är aktuell.

I den tredje rutan visas Svenska Cupen. Eftersom den tävlingen består av många omgångar över lång period kommer vi antagligen att begränsa oss till att visa innevarande och föregående omgång.
Rubrikplattan leder till minisajten.

Den sista rutan hör till Bridgefestivalen. Liksom i rutan för guldtävlingar visas antal anmälda till specifika tävlingar, i det här fallet Chairman’s Cup, SM Lag Veteran och Bridge+Golf.
Rubrikplattan leder till minisajten.

iPad och andra läsplattor

Sidan är anpassad för att se bra ut på en iPad, oavsett om du använder den i stående eller liggande format. Tanken är att alla rutor samtidigt ska vara synliga när sidan visas på en iPad. För de nedre rutorna syns endast rubriken, men det är tillräckligt för att se en eventuell LIVE-markering (se nedan).

I liggande format ser framsidan ut precis som på en dator. I stående format välts hela sidan så att de grå rutorna visas till vänster och höger medan de gröna nyheterna visas i mitten.

Mobiltelefon

Sidan fungerar också alldeles utmärkt på mobiltelefon. Beroende på om du tittar på den i stående eller liggande läge visas rutorna en eller två i bredd.

Många sidor och appar på mobiltelefon använder tre prickar eller tre streck för att indikera att det finns en meny. Detta är standard som vissa anser är helt uppenbar. Problemet är att gemene man inte känner till detta. Av den anledningen har vi gått samma väg som flera nyhetsdrakar som numera skriver MENY i klartext.

Via MENY-knappen hittar du in- och utloggning samt Mina sidor. Även Sök och Forum nås den vägen.

Vi hade ursprungligen lite otur när vi tänkte, så de nämnda knapparna visas nu överst i menyn med menyalternativen nedanför (i stället för tvärtom). På vissa mindre mobiler kan delar av en lång meny visas nedanför skärmen.

LIVE-markering

Liksom på till exempel SVT Play och Viasat kommer vi att använda röda LIVE-markeringar för att indikera att något är på gång just nu. Det kan vara BBO-sändning, running scores eller bara att en tävling är igång och att resultat kan förväntas.