Mickes Bridge - Vecka 11, 2017

  • Ekenberg - Stokka vann B-finalen trots bet i slam

Vad sägs om fler givar från Cavendish? Den här veckan handlar det om två intressanta slammar, en budgivning och en spelföring.

När bjöd du och din partner senast en bra slam med bara 20 gemensamma hp (där tre av dem dessutom inte behövdes)?

D642
E83
2
K9543
kn76
Dkn10754
D6
106
EK1093
2
Kkn98763
-
8
K96
E105
EDkn872
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Duboin
M. Grönkvist
M. Bessis
Gullberg
1
Pass
1
2
Dbl 1
Pass
2
4
Pass
Pass
Pass
1 Trestöd i hjärter

Även om Daniel Gullberg och undertecknad inte klarade av det uppdraget var det en del andra par i Cavendish som hittade till toppkontraktet 6. Efter Västs öppningsbud och Östs 1 var det läge för Daniel att planera sin budgivning. Han skulle kunna visa sin hand som en tvåfärgshand i ett bud (förslagsvis 2NT som för oss visar mer fördelning snarare än honnörspoäng, med starkare kort bjuder vi istället 2). Med två kort i skillnad mellan färgernas längder föredrog han istället att bjuda sin hand i två steg. Han inledde med ett enkelt 2-inkliv med tanken att återkomma med spadern på lämplig nivå nästa gång han stod i tur. Västs trestödsdubbling och Östs 2 gjorde att han kunde göra så med ett hopp till 4. Nu var det min tur att stå i rampljuset.

9 hp utan spektakulär fördelning ser kanske inte särskilt mycket ut för världen men faktum är att mina kort så här dags blivit väldigt bra. Partnerns budgivning måste vara baserad på just 5-7-fördelning då han med 5-6 direkt bjudit 2NT och med bara fyra spader inte hade kunnat hoppa till utgång. I sådant fall täcker mitt A förmodligen upp vår enda förlorare utanför trumfen och rutern, det är ju troligare att partnern är renons i min femkortsfärg än i min trekortsfärg. Därtill har jag fyra trumf och ett stöldvärde i ruter vilket absolut bör vara tillräckligt för att gå vidare mot slam. Det bästa budet är nog 5 för att ge partnern chansen att gå ner i 5 om han varit renons i hjärter istället för i klöver. På det hade Daniel med sin faktiska hand kunnat bjuda ut slammen men jag valde istället ett försiktigt pass. Spelföringen var inte särskilt svår. Efter hjärter till esset i utspel spelade Daniel ruter till knekt. När den masken gick bra var det bara att stjäla en ruter på bordet för att ställa färgen och göra anspråk på tolv stick efter att ha trumfat ut. Sex par i det trettiotvå par starka fältet hittade hela vägen till 6 och fick gott om poäng för besväret. Noterbart är att ”världens bästa par, Helgemo - Helness spelade 5 med sex bet och var det enda paret som inte fick in poäng på Nord-Syds ledd.

Spelföringsproblemet såg ut så här:

D9763
EK105
K
EKkn
10
kn98
E76
D109874
EK42
D4
kn853
652
kn85
7632
D10942
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
M. Verbeek
Ekenberg
Arnolds
Stokka
2 1
Dbl 2
3 3
Dbl 4
Pass
4 5
Pass
4
Pass
4NT 6
Pass
5 7
Pass
6
Pass
Pass
Pass
1 Enda krav eller svag tvåöppning i ruter
2 UD av ruter
3 Spärrande med ruterstöd
4 Responsiv dubbling
5 Välj en högfärg
6 RKC 1430
7 Två ess utan Q

Den här slammen från den näst sista sessionen diskuterades mycket i svensklägret. Kanske då Adam Stokka var den enda spelföraren som inte gick hem i 6 av de som försökte sig på att spela slam. Till hans försvar var det dock bara tre av dessa 20 som hade spelföringen på Syds hand. Med Nord som spelförare fick de flesta klöver eller hjärter ut från Öst och hade helt plötsligt inte längre några problem att spela hem kontraktet. Vid ett av borden fick Krzysztof Martens dock A och mer ruter i utspel efter att Väst bjudit ruter. Han kunde dock stjäla den, ta tre varv trumf med handen inne och stjäla en andra ruter. När han sedan tog AK och spelade in handen på Q för att inkassera sin sista trumf var Väst tvungen att saka Q eller sin fjärde hjärter. När han valde det sistnämnda visste spelföraren att hjärtern gick igenom och behövde inte längre maska i den färgen.

Adam fick istället spelföringen på Syds hand efter att Väst spärrat i ruter. Klöverutspelet gav därmed ingen favör utan var besvärande. Här tog Syd tre varv trumf innan han spelade ruter till kung och Östs ess. Mer ruter till nia och stöld följdes av hjärter till dam och hjärter till mask med tian då fördelningen 3-4-5-1 hos Väst verkade sannolikast med hoppet till 3 från Öst. Den analysen var visserligen korrekt men J satt tredje och Adam förlorade en gigantisk sving. Otur kan tyckas men kanske fanns en bättre spelplan? Singelklöver i utspel innebär att Väst förmodligen inte har A då hon med försvarets enda ess inte haft några förhoppningar på att få in partnern för en stöld. Med A och Q hos Öst kan man nu gå hem på en inpetningsskvis! Ta två varv trumf och spela sedan hjärter till dam, A och stjäl en hjärter. Dra sedan trumfen i botten och ta för K. I ett trekorts slutläge måste Öst hålla A och Qx medan Nord har kvar K och KJ och kan peta in Öst på A! Singlar Öst istället Q toppar du ut den för samma hemgång i slammen. Ett vackert exempel på avancerad kortläsning som dock först dök upp i eftersnacket snarare än vid bordet.

Läs alla Mickes bridge

Fler artiklar av Micke hittar du på Dagens Bridge