Mickes Bridge - Vecka 9, 2017

  • Stamatov - Danailov, vinnare av Cavendish 2017

Cavendish är bridgevärldens kanske mest intressanta tävling, främst på grund av de extremt höga prissummorna.

Tävlingen spelas sedan ett par år tillbaka i Monaco efter att på Pierre Zimmermans initiativ flyttats från Las Vegas. I årets upplaga blev det en svensk sjundeplats genom Peter Bertheau - Gunnar Hallberg och vinst i B-finalen genom Adam Stokka - Simon Ekenberg. De sistnämnda blev också bästa juniorpar och extra prispengar på grund av det. Vinsten i A-finalen gick till bulgarerna Diyan Danailov - Jerry Stamatov som gick rejält med plus eftersom de dessutom köpt en del av sig själva i den inledande auktionen.

Ett minst sagt lyckat utspel från en av kvalsessionerna var detta:

4
E75
D1075
K10953
EDkn95
1032
K43
E4
10
Kkn96
986
Dkn752
K87632
D84
Ekn2
8
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pilipovic
Gullberg
Sver
M. Grönkvist
Pass
1
Pass
4 1
Pass
4 2
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1 Splinter, singel eller renons i klöver med spaderstöd
2 Kontrollbud

I Sverige har vi länge varit ”bortskämda” med att splinterbud efter partnerns öppning lovar renons i färgen. Händer med trumfstöd och en singelton hanteras istället via Stenbergs 2NT. Det finns en flera fördelar med detta. Den främsta är att splinterbudet inte längre är dubbeltydigt angående hur många förlorare vi har i färgen och en annan att det högre budet blir mindre frekvent och att vi därigenom sparar på budutrymmet. Utomlands är det istället vanligt att splinterhoppen kan baseras på en singelton, som på dagens giv. Västs hopp till 4 kunde alltså systemenligt se ut så här. Öst borde nog ha nöjt sig med att gå ner i 4 men kunde inte hålla sig från att kontrollbjuda K med ”bara” A i splinterfärgen. Väst nedgång i 4 förnekade hjärterkontroll och nu skulle jag spela ut som Syd.

I och med att motståndarna visat någon form av slamintresse och jag kunde se att deras anpassning var bra när jag själv hade QJ (som varit bortkastade hos Öst-Väst) kändes ett aktivt utspel bäst. Eftersom båda motståndarna förnekat hjärterkontroll blev därför den färgen mest aktuell. Återstod gjorde dock att bestämma vilken hjärter jag skulle spela ut. Med A hos partnern kunde jag antingen spela ut låg hjärter, och hoppas på Q hos spelföraren, eller J och hoppas på Q på bordet. I det sistnämnda fallet skulle vi då kunna ta tre stick i färgen även med Txx hos Öst eftersom jag då sitter med en gaffel bakom T. Vem hade då troligast Q? Jag tyckte att det var troligare att Väst skulle ha det kortet eftersom hon dels i genomsnitt har fler hjärter med kort klöver och dessutom bör ha lite honnörspoäng utanför klöver och ruter där Öst visat kontroll. Därför valde jag J, ett utspel som blev minst sagt lyckat när sitsen var den aktuella. J täcktes av Q och A följt av mer hjärter gjorde att vi tog tre stick i färgen. Daniel Gullberg var sedan tvungen att få stick för Q - en bet.

Vid de bord där Syd efter en liknande budgivning spelade ut en lägre hjärter gick Öst enkelt hem genom att släppa mot handens T och sedan spela upp mot Q. Där Syd istället valde ett mer passivt utspel blev det generellt sett bet efter att Öst slagit rutermasken. Med öppna kort går dock kontraktet hem utan J i utspel då Öst kan eliminera klövern och spadern innan han spelar AK och J till Nord. Hjärter till kungen gör sedan att Syd är inpetad och måste vända ifrån J för hemgången. J blev därför ett sällsynt lyckat utspel från min sida.

De bulgariska utspelsmetoderna fungerade också bra:

KD1096
53
kn42
KD3
43
K1076
EK865
52
Ekn5
E94
D1073
E87
872
Dkn82
9
kn10964
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Stamatov
Bessis
Danailov
Volcker
1NT
Pass
2 1
Pass
2
Pass
3NT
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1 Överföring till spader

Budgivningen var standardmässig fram till och med Nords hopp till 3NT. Efter en överföringssekvensen var det nu upp till Syd att välja mellan utgång i sang eller spader. De blanka essen i hjärter och klöver kan tyckas peka mot att 4 skulle vara bättre men andra faktorer pekade mot att pass på 3NT skulle vara rätt. Nord är så gott som alltid balanserad när han bjuder så här (och inte bjuder en andra färg över 2) och med 4333 bidrar inte Syd med några stick genom stölder. QTxx är också en känslig färg i 4 då försvaret ofta kan ta en stöld där i 4. De två essen pekar också på sätt och vis mot 3NT då de är snabba stick som inte behöver godspelas. Mittemot KQxxx och KQx i en av mjukfärgerna finns nio snabbstick i 3NT medan 4 mycket väl kan gå bet. Efter att ha vägt ihop allt detta valde dock europamästaren från i somras, Fredrick Volcker, att korrigera till 4 - precis som vid de flesta andra bord.

9 spelades mangrant ut mot det kontraktet och Öst var nu i rampljuset. Mittemot en dubbelton i ruter ska han ta AK och ge partnern en ruterstöld men med aktuell sits släppte detta hem kontraktet. Syd kunde nu saka en hjärter på handens fjärde ruter efter uttrumfning och hade inte några fler förlorare. Med singelruter ska Öst istället vinna första stick och direkt ge partnern en stöld. Med hjärtervända måste Syd nu förlora ett andra ruterstick och K eftersom hans ruter inte är godspelad än. Det försvaret var det bara vinnarparet som hittade och anledningen till det är deras utspelsmetoder. Snarare än klassiska utspel med högt kort från en dubbelton spelade de nämligen 2/4 där de spelar ut lågt från dubbelton! Med T9-punkt hade han spelat ut T så 9 var därmed antingen singelton eller från Q9x. Oavsett vilket kunde Öst nu ta för K, direkt spela en hacka och på så sätt beta kontraktet med aktuell sits - något de var ensamma om.

Läs alla Mickes bridge

Fler artiklar av Micke hittar du på Dagens Bridge