Ny inställning lagserier

Detta gäller för dem som är administratörer av lagserier.
Om du är admin i BIT eller har rollen tävling i BIT så har du automatiskt den rätten.
Hör annars av er till kansliet.

Nu har vi lagt till att man kan visa både 20/0 skalan(nya) eller den gamla 25/5 skalan på den nya lagserievisaren i BIT.

Du ställer fortfarande in serien i spader med alla inställningar för serien.
Sedan går du in på serien i BIT, (ni byter serie genom att byta de sista 4 siffrorna mot den serien som spader visar)

Nu klickar man på adminknappen och väljer sedan 20/0 skala om man nu spelar det. Annars är det 25/5 som är inställt som standard. Så det är viktigt att man går in på alla serier och ställer om dessa så att man visar rätt skala om man vill spela 20/0 skala.

När ni administrerar serien kan ni även skriva in en beskrivning för serien. Denna beskrivning kommer skrivas ut precis ovanför tabellen. Från början tas den beskrivning, om det finns någon, som finns i Spader. Det kan se lite konstigt ut från början då textformaten inte är detsamma i BIT som i Spader.
Så då får ni ändra textformatet till BIT formatering i beskrivningen.