Matchens giv - Round of 16 - Segment 2/3

Bricka 26 i segment två kunde generera många imp – vid rätt beslut. I flera av matcherna gav den tvåsiffriga svingar.

Vad bjuder du som Väst med alla i zonen?

10
10973
98532
D92
26
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Lars Jansson
Alexander Sandin
Tobias Bende
Thomas Karlsson
1
Dbl
3
4
Pass
Pass
?

Man brukar säga, att har man spärrat en gång har man gjort sitt. Men här är det väl mycket som talar för att 4 rullar hem och en del som talar för att bjuda 5. Visst kan man få böta 800 i 5 dubbelt och då kostar det 4 eller 5 imp mot 620/650. Sköna imp in blir det istället om 4 står och 5 går en eller två straff. Lars Jansson valde den försiktiga vägen och passade.

Spelföraren fick relativt enkelt ihop tio stick.

Så här såg hela given ut med budgivningen från det andra bordet:

Dkn865
84
kn
E10765
943
EKD52
E
Kkn83
EK72
kn6
KD10764
4
10
10973
98532
D92
26
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Gunnar Elmroth
Anders Ljungblad
PG Eliasson
Peter Nuoristo
1 1
1
Pass
Pass
1
1
2
2
3
3
4
4
Pass
Pass
5
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass
Pass
116+

Peter Nuoristo spelade ut spaderess. Nu krävs klövervända och mer klöver till stöld för att beta 5. Jag tycker inte den spaderdam som Nord la i stick ett hjälpte till i motspelet. Är det inte ett uppenbart Lavinthal-läge?! Lägsta spadern kunde lättare ha lett till målet, men nu famlade Syd i blindo och vände efter en del bryderier med trumf. Spelföraren vann sticket, stal en spader och drog ut trumfen. Klöveresset slogs bort och den upplagda klövermasken gav sedan hemgången.

Jämtländska Narre scorade alltså både 620 och 850, vilket gav 16 imp.

Göteborgarna i lag Bende hade det tufft. Hur de än bende (!) och vred trillade impen in på Narres konto. Efter två segment leder Narre med 127-34.