Anmälan och betalning

Anmälan ska göras senast den 15 mars, skriftligen via e-post till >>e-post

Ange namn, MID, klubb, ev matallergier samt om betalning sköts privat eller via klubb.

För att din anmälan ska vara gällande måste din deltagaravgift vara BG 373-3482 tillhanda senast den 25 mars. Märk med Riksläger samt ert MID.

Om klubb/distrikt skall betala måste de via mail meddela att klubbens/distriktets ruterkonto kan debiteras 25 mars.