Forum » Tävlingsledare och domslut » Lagkommissionen

Lagkommissionen

18 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Lars-Göran Larsson
Lagkommissionen

En fråga till J-E Larsson, ordförande. Jag ser på hemsidan under lagkommissionen att tre fall (1905, 06 och 07) är de enda publicerade för 2019/2020. Jag antar att LK har haft fler ärenden och eftersom utslagen är välmotiverade och väldokumenterade är de en mycket bra lärokälla för både spelare och TL att förstå fall, liksom praxis. Därmed blir min fråga hur LK (SBF) ser på publiceringen av fler eller alla domslut. Finns planer på det? För själva offentligörandet kan väl inte finnas hinder och eftersom dokumentationen görs är väl inte publiceringen mycket merarbete (i förhållande till den goda kunskap som sprids [tycker jag])?

Mikael Grönkvist
Bild för Mikael Grönkvist

Hej Lars-Göran!

Nu var frågan visserligen ställd till ordförande Jan-Eric men jag hoppas att det duger med svar från sekreteraren Smile

De tre fall som publicerats på hemsidan för 2019/2020 är de enda som har hanterats av LK under säsongen. Förmodligen har det minskade live-spelet p.g.a. Corona lett till färre domslut och i längden också färre överklaganden. Vi kommer att fortsätta publicera domslut så fort de är färdigskrivna och kommunicerade till inblandade parter.

Vi har under året försökt få tag i domslut från tidigare säsonger för att kunna publicera även dessa. Det har inte lyckats än men vi fortsätter att försöka.

Joakim Nordlindh

Dessa ligger ju inte direkt på förstasidan, jag fick kämpa för att hitta dom. Gör ett inlägg i forum eller nåt liknande när det publiceras ett nytt fall tycker jag, dom är ju både intressanta och lärorika.

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Vi lägger upp fallen både på Lagkommissionens sida och på Forum varenda gång vi avgör ett nytt fall. Men det har som sagt bara varit tre stycken under 2020.

Lars-Göran Larsson

Mikael Grönkvist skrev:Tack, inkluderar snabbt svar.
(borde naturligtvis ställt frågan till sekreteraren)
Linnea Edlund
Bild för Linnea Edlund

Och för er som undrar var ni kan läsa publicerade fall så hittar ni dem här: Tävling->Välj sedan antingen Regler och dokument / Tävlingsledare / Tävlingskommittén / och sedan LK!

Joakim Nordlindh

Min väg var lite snabbare Wink

FÖRBUNDET
Kommittéer
Lagkommissionen

Mikael Grönkvist
Bild för Mikael Grönkvist

Linnea Edlund skrev:


Och för er som undrar var ni kan läsa publicerade fall så hittar ni dem här: Tävling->Välj sedan antingen Regler och dokument / Tävlingsledare / Tävlingskommittén / och sedan LK!


Eller Förbund -> Kommittéer -> LK. En sökning på Lagkommisionen ger också bra träffar.
Mattias Andersson

Jan-Eric Larsson skrev:


Vi lägger upp fallen både på Lagkommissionens sida och på Forum varenda gång vi avgör ett nytt fall.


Var nånstans på forumet? Jag hittar inga inlägg.
Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Det borde vara i denna grupp, men jag minns inte exakt när eller vilken titel de hade. Det lättaste när det gäller gamla fall är nog att titta på Lagkommissionens länkar som finns ovan.

Mikael Grönkvist
Bild för Mikael Grönkvist

Mattias Andersson skrev:


Jan-Eric Larsson skrev:


Vi lägger upp fallen både på Lagkommissionens sida och på Forum varenda gång vi avgör ett nytt fall.


Var nånstans på forumet? Jag hittar inga inlägg.

LK 1905 fanns sedan tidigare. Övriga två hade jag missat att skapa men finns nu om någon vill kommentera/diskutera de domsluten. Framöver är som sagt tanken att jag ska skapa trådarna direkt när jag publicerar nya domslut.
Per Jephson

Mitt lag (Sigvardsson, IFK Karlskrona) väntar fortfarande på ett utlåtande från LK beträffande ett skäligen okomplicerat fall där svar på RKC inte var rimligt och efterföljande val av jurymedlemmar (efter TL:s enkät som gav vid handen att 66% tyckte som vi..) medförde att det enda laget som utmanade oss tilläts, eftersom det enligt TL ”inte fanns tillräckligt kompetenta alternativ”, påverka det slutgiltiga beslutet…
Detta var ju så pass nyligen som oktober 2019 (allsvenskan div III Sydöstra) så vi ser fram emot en bedömning från LK vilket decennium som helst…

Philip Berggren

Det är ju inte helt otänkbart att överklagan inte har skickats in. Har du framfört förfrågan till de som skulle skickat in överklagan och kontrollerat detta först?

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

När och vart skickade du in fallet (datum och mailadress)?

Jag började i november 2019 och har inte sett något sådant fall.

Per Jephson

Min kapten skickade in ett formellt överklagande till LK i omedelbar anslutning till avslutningen av seriespelet (vi hade ingen avsikt att ifrågasätta segrarnas rättmätiga avancemang utan ville bara få LK:s syn på TL:s hantering av fallet…), det är möjligt att det inte nådde rätt adressat även om Bernt torde tillhöra de verkligt rutinerades skara….

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Lite formalia:

Alla överklaganden skall lämnas in via TL. Man kan inte som enskild spelare överklaga själv till LK.

I de fall LK ändå får in sådana överklaganden kan LK lämna ett prejudicerande uttalande om LK anser att ett sådant behövs. Ett sådant uttalande ändrar dock inte domslutet i tävlingen, även om LK finner att domslutet var felaktigt. Övriga felaktigt inlämnade överklaganden behandlas inte.

Per Jephson

Vi tyckte förvisso att domslutet var felaktigt men vår huvudsakliga invändning var TL:s Modus operandi (i. e. att efter poll och överklagande från det aktuella motståndarlaget utse en jury som — uppenbarligen ” i brist på kvalificerade medlemmar”— av nödvändighet fordrade deltagande från det vid tillfället knappa ledarlaget….), följaktligen handlar det inte om att få till stånd en ”ändring av domslut” utan snarare huruvida TL i det aktuella fallet gjorde en korrekt bedömning….
Näppeligen första gången detta inträffar och inte av prejudicerande natur (längre..), det tråkiga i sammanhanget är att man vid minsta procedurfel på något obegripligt sätt har förverkat rätten till ett rimligt svar…

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

På något sätt borde ni givetvis blivit meddelade, även fallet inte tas upp av LK i sig, med en motivering om varför det inte togs upp i så fall.

Logga in för att kommentera