Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1504 Felaktigt domslut i Div 3

LK 1504 Felaktigt domslut i Div 3

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1504 Felaktigt domslut i Div 3

Dkn64
5
EKD98
ED5
E9872
ED1042
54
4
103
kn87
kn1076
Kkn87
K5
K963
32
109632
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
1
Dbl 1
2
3
3
Pass
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1 Syd bjöd 1 utom tur

Tävlingsledarens faktaredogörelse
Ö/V tillkallade TL efter ”bud om tur” av S efter det att N öppnat budgivningen med en stark . S hade bjudit bjudit 1 som betyder 0-7 hp. Jag bad Ö bjuda ett bud för att kunna fortsätta med ett domslut. (Om Ö sagt pass går spelet vidare) Öst bjöd nu 1 med betydelsen båda hö. S dubblade (ev betydelse Ö tog mitt mitt bud) vilket skulle betyda 0-7 hp. Budgivningen gick då vidareoch slutade i 4 av N/S.
Här tror jag att jag gjorde ett fel som TL. Jag borde ha stängt av N en budrond? Efter att NS spelat hem 4 blev det protester ifrån ÖV. Jag gjorde ingen ändring av resultatet på brickan men sa att ÖV kan överklaga domslutet. Efter samtal med N hade de inget att tillägga. De anser att TL:s beslut får stå.

Tilläggas bör att jag talade med andra utbildade TL i lokalen som hade samma uppfattning som mig.

TL:s fundering i efterhand. Skall dubbelt anses vara ett bud i samma betydelse som det felaktiga budet 1? Jag är också osäker om V öppnat med en pass då jag inte kan erinrera att jag såg ett pass vid bordet framför honom.

Överklagande sidans sunpunkter: ÖV
Pass av V och N öppnar med stark 1 , och medan Ö funderar så bjuder S 1 direkt. Vi tillkallar TL som säger att om Ö säger så måste S bjuda 1 stå kvar och om Ö bjuder så får S ta tillbaka budet och bjuda vad S vill. Öst bjöd 1 som visar då det betyder båda högfärgerna. Nu dubblade S som visade 5-7 och . V bjöd 2 , 3 av N, 3 av öst pass pass och 4 och rundpass på det. Nånting i denna sekvens känns väldigt fel. Ska S som bjöd utom tur få ändra sig utan någon som helst bestraffning för vare sig själv eller partnern?

Andra sidans synpunkter: NS
N har inget att tillägga mot TL:s beslut. Osäkerhet dock om N eller V öppnat budgivningen.

Resultat
4 av N = +130

Lagkommissionens svar

Syd har avgett ett bud utom tur. Väst skulle ha erbjudits en möjlighet att godkänna 1 (av Syd) och då skulle budgivningen fortsatt därifrån utan någon mer korrigering. Om Väst inte godkänner 1 så går turen tillbaka till Öst. Vi vet att Öst valde att bjuda 1. Eftersom Syds bud utom tur var ett artificiellt bud som inte anger någon specifik färg (eller NT-fördelning) så kommer alla bud som Syd bjuder leda till att Nord är tvungen att passa resten budgivningen.

Begreppet samma betydelse hör hemma när det har skett otillräckligt bud och inte när det har skett ett bud utom tur.

Tävlingsledaren har dömt fel det innebär att bägge sidor ska anses vara icke-felande och att det ska utdelas en korrigerad poäng. Bägge sidor ska nu erhålla det som för dem hade varit det mest gynnsamma resultat som varit troligt om inte regelbrottet ägt rum. Det resultatet kan vara olika för respektive sida.

För Nord-syd bedöms 4S= +130 vara det mest gynnsamma resultat som varit troligt med ett korrekt domslut. De kommer kunna nå dit om Väst väljer att godkänna 1.

För Öst-väst bedöms det 3NTS-3 -300 vara det gynnsamma resultat som varit troligt med ett korrekt domslut.
Om Väst inte godkänner 1 är det fullt möjligt att Syd bjuder 3NT vilket kommer gå tre bet.

LK godkänner överklagandet och fastställer resultatet för Nord-syd till det spelade resultatet och för Öst-väst 3NT -3 -300.

Det innebär att Nord-syd kommer vinna 8 imp på brickan och Öst-väst kommer vinna 3 imp på brickan.

Nord-syd kommer förlora matchen med 37-68 i IMP, 9-21 i VP

Öst-väst kommer vinna matchen med 71-29 i IMP, 23-7 i VP

Tillämpliga lagar 12A, 12C, 29A, 31A samt 81C.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf