Forum » Tävlingsledare och domslut » LK1607 (festivalen)

LK1607 (festivalen)

2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK1607 (festivalen)

2
K7
864
Dkn106542
E7653
D10843
D53
D1094
Ekn965
9
EK9
Kkn8
2
EKkn1072
873
19
Nord
Öst
Syd
Väst
5 N +400
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
3 1
Dbl
Rdbl
3
Pass
Pass
Dbl
Pass
4
Pass
4
Pass
5
Pass
Pass
Pass
1 På Östs fråga vad är 3C fick man svaret NAT och UK

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

Jag blev tillkallad av Öst-väst i början på nästa rond efter denna brickan. De var missnöjda med förklaringen de fick. Enligt NS-system (vilket jag har kollat) är 3♣ naturligt och rondkrav. Det är visserligen skillnad mellan dessa två förklaringar men den är så liten att det påverkar inte den fortsatta budgivningen. Så villkoret att korrigera enligt lag 21 är inte uppfyllt. Det dåliga resultatet beror ej på felaktig förklaring utan på Nords chansbud. Resultatet står.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck ÖV

Vi fick en felaktig förklaring och ingen kompensation för detta. Regelbrottet gjorde det svårt för oss att bjuda vidare till 5 som ger ett bättre än det som uppnåddes vid bordet. Vi hade kunnat bjuda mer aktivt med en annan förklaring och kunnat dubbla 4 för att visa intresse för att bjuda vidare.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck NS

Det är en liten skillnad mellan de olika förklaringarna. Nord har avvikit från systemet.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.
Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

Vid mötet framgick att det korrekta svaret hade varit att 3♣ var rondkrav och minst invit. Förklaringen är felaktig men skillnaden är relativt liten jämfört med den korrekta förklaringen. LK delar tävlingsledarens åsikt att det är Nords chansartade bud som lurar motståndarna.

LK fastställer därmed tävlingsledarens domslut.

Tillämpliga lagar 12B, 21B, 75C.

Depositionsavgiften återbetalades.
Christer Grähs (ordf), Sven-Olov Flodqvist, Carl Ragnarsson

Johan Nilsson

enig med avgörandet, tycker dock depositionen skulle behållits.

Logga in för att kommentera