Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1604 (Festivalen)

LK 1604 (Festivalen)

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1604 (Festivalen)

K98
KDkn853
10853
2
E94
KD7632
ED4
ED1054
1072
E9
K76
kn763
6
kn10854
kn92
Nord
Öst
Syd
Väst

Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
2 1
3
4
5
Pass
Pass
Dbl 2
Pass
5
Pass
Pass
Pass
1 10-13 hp
2Tankepaus

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

TL gjorde en undersökning bland spelare som visade att pass är ett logiskt alternativ efter dubbelt.Av sex tillfrågade spelare bjöd tre 5 och tre pass. Enligt lag 16B och 12C korrigeras resultatet till 5X +100.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck NS

Har frågat flera spelare och alla bjuder 5.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck ÖV

När vi vid bordet frågade vad D på 5 var så fick vi svaret straffdubbelt.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.
Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

Nord har fått otillåten information av Syds tankepaus. Det finns en undersökning som är korrekt utförd och man har tillfrågat spelare av motsvarande standard som NS, av dessa väljer 3 av 6 att säga pass. Det innebär att tävlingsledaren har styrkt att pass är ett logiskt alternativ och då ska resultatet korrigeras till 5X+100.
Tillämpliga lagar 12C, 16B.

Den överklagande sidan tillförde inget nytt till fallet som motiverade ett överklagande. Depositionsavgiften behålls.

Christer Grähs (ordf), Sven-Olov Flodqvist, Henrik Johansson