Forum » Juniorbloggen » Under helgen var det juniorlandslagsläger!

Under helgen var det juniorlandslagsläger!

1 inlägg / 0 nya
Moa Petersen
Under helgen var det juniorlandslagsläger!

Som många redan vet har vi i juniorlandslagstruppen fått en ny landslagskapten Martin Löfgren. Under helgen samlades därför 27 juniorer i Stockholm i åldrarna 10-23 år för att delta i juniorlandslagslägret. Martin tillsammans med coachen P-O Sundelin hade förberett bl.a. givar och problemlösningar för att utmana vårt bridgekunnande vad gäller både spelteknik och budgivning. Hans-Ove Sandin, coach för u-16 laget, var också på plats.

På fredagar arrangerar St. Eriks bridgeklubb juniorbridge vilket innebar att ungdomar infann sig där redan från 14-tiden och sedan kom bridgesugna juniorer in på löpande band fram till klockan 19.00 då landslagslägret började. Det skapades snabbt en trevlig stämning i truppen, vilket förstås är positivt då ett av målen för landslagslägret är att stärka sammanhållningen. Vi blev indelade i tre grupper som bestod av: kids (u-16), en kombinerad grupp med u-21 och girls och en grupp för u-26. På så vis fick de flesta möta ett jämnt motstånd.

Kaptenen bjöd in skickliga bridgespelare till lägret som hade i uppgift att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Katt Midskog var en av dem, som tog hand om de allra yngsta juniorerna och fixade fika till hela truppen. Carl Ragnarsson som främst var med i den blandade gruppen bidrog med lagda givar med spelproblem och pratade om budgivning med en efterföljande paruppgift i syfte för alla att ta reda på hur väl man känner till sin partners budfilosofi. En partävling med lagberäkning arrangerades på lördagen då samtliga grupper möttes.

Det skapades en diskussion utifrån Simon Hults artikel på hemsidan ”juniorer- vem bryr sig” som handlade om hur juniorer känner sig bortprioriterade i vissa sammanhang. Vi var alla överens om att en förändring måste ske för att få nya juniorer och för att kunna bevara de juniorer som redan finns.

Jan Malmström från Varberg hade med sig ett gäng juniorer från Halland, där han själv och många andra har bidragit till att rekrytera ett stort antal juniorer. Han berättade om att han varit på olika skolor och pratat om bridge. Likaså hade han bett klubbmedlemmar att locka sina barnbarn till klubben. I och med detta engagemang finns numera hela 15 juniorer som aktivt spelar bridge i Halland. Alla i truppen tyckte resultatet var fantastiskt och det blev en diskussion kring hur vi kan göra för att få fler juniorer att spela bridge. Vi kom fram till att mer engagemang och prioritering krävs från förbundets och distriktens sida.

Martin upplyste oss om vår snäva budget och att han ska göra vad han kan för att söka bidrag från olika håll, i förhoppning om att i framtiden kunna finansiera så att juniorer kan åka på fler tävlingar och träningsläger.

Sammanfattningsvis var det en helg full av lärdom, utmaningar och en härlig gemenskap. Jag kan nog skriva under på att vi alla ser fram emot nästa landslagsläger till våren! Smile

// Moa