Forum » Allmänna diskussioner » Sökes: Mentorer

Sökes: Mentorer

1 inlägg / 0 nya
Peter Swensson
Sökes: Mentorer

Är du en mentor?

Vi söker dig som är genuint intresserad av att stötta en junior och har möjlighet att dela med dig av din kunskap och din tid.

Vi tror att du är bekväm med att kommunicera via chattverktyg. Samt att du är en lyhörd och uppmuntrande person som kan paketera lagoma doser av dina insikter. Kan låta dig ledas av juniorens nyfikenhet samt har förmågan att bedöma vilka delar av bridgen just din adept behöver utveckla. Personliga egenskaper är mycket viktigare än egna bridgeframgångar; men du har förmodligen lättare att lära ut bridge om du givit egna bridgen en del eftertanke.

Vad förväntas av mig inom uppdraget som mentor?

Se till att juniorens intresse och behov står i centrum.

Se till att ta initiativet till kontakterna.

Vara tillgänglig minst en gång i månaden för spel.De brickor man spelar, live eller på nätet, går man igenom tillsammans.

Och därutöver står mentorn till förfogande för ett telefonsamtal eller samtal i valt chattrum en gång per månad.

Vara lyhörd för om junioren vill byta mentor eller ta paus, men även för om junioren känner sig obekväm.

Lämna in utdrag ur belastningsregistret.

Lista mig som mentor!

Om du redan nu känner att du vill och kan bidra som mentor kontaktar du JK:s kontaktperson Björn Sörling, via e-post till logbjurn@gmail.com. Om du tänker på någon i din bekantskapskrets som skulle kunna passa som mentor så ber du den personen kontakta Björn Sörling. Vi kommer använda våra personliga kontaktnät, men detta inlägg får säkert större spridning.

Varför mentorer?

Vi ser att juniorer under landslagsnivå inte alltid fångas upp effektivt av bridgespelare och klubbar i befintlig bridgeverksamhet. Ett sätt att överbrygga det kan vara att erbjuda ett till ett utbildning i form av mentorer.

Därför vill vi kunna erbjuda de nya juniorer som vill ha en kontakt utanför den egna lokala kretsen som kan hjälpa till med utveckling och inspiration.

Junioren själv, föräldrar eller bridgespelande anhörig skall kunna hjälpa till att upprätta en kontakt mellan en mentor och junioren; men även en klubb som får en ny junior ska kunna erbjuda sig att hjälpa till.

Vi ser stöd av mentor som ett komplement till annan kursverksamhet som klubbarna anordnar. Dessutom tror vi att det kan ge ökade möjligheter till riktad information om juniorbridge i Sverige och utomlands.

Tänkt tågordning

  1. Skapa en skara engagerade mentorer

  2. Upprätta rutin för hantering av säkerhet kring juniorer och mentorer

  3. Informera och samtala med mentorer inför tilldelning av adept, samt skapa underlag för matchning.

  4. Erbjuda möjligheten att få en mentor till de juniorer vi känner till, samt sprida möjligheten till klubbar.

  5. JK matchar juniorer med mentorer

  6. Informera juniorer om vart de kan vända sig om de känner sig obekväma med sin mentor eller bara vill prova någon annan

  7. Upprätta ett mentorskapsnätverk, med årliga möten för utbyte av erfarenhet och best practice

  8. Första live mötet blir som frukostmöte under festivalen

  9. Uppföljning av mentorskap

  10. Utbildning och fortbildning av mentorer

Välkomna
Juniorkommittén