Forum » Allmänna diskussioner » Alertera eller inte

Alertera eller inte

42 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Jonas Dåverstrand
Alertera eller inte

Hej alla
Under kvällens spel fick vi ett läge som jag har hört olika svar på under olika tidsepoker och den aktuella TL inte kunde svara på.

Läget var (ostört) 1NT – 2kl, nu vet inte NT öppnaren hur man spelar, ska man alertera?

Är det någon skillnad på 1hj – 1sp – 2kl då sp handen inte vet vad 2kl betyder, samma fråga, ska man alertera?

I båda fallen misstänker man att 2kl inte är naturligt

Ha det bra

Sidor

Lars Adie

Har ni ingen överenskommelse behöver du inte alertera men huvudregeln är att alla bud som inte visar den bjudna färgen ska alerteras.

Att stayman inte ska alerteras är borta sen länge.

Sidor

Jonas Dåverstrand

Tack för svar
Nu var det så här i det aktuella fallet att NT öppnaren trodde att 2kl visade 4-korts hj men var inte säker och vi hade inte pratat om hur vi spelade så på det sättet hade vi ingen överenskommelse.

Jag visste däremot att 2kl inte var naturligt, antingen Stayman eller att det visade 4-korts hj men om motståndarna frågade så hade jag inget svar på hur vi spelade.

Frågan kvarstår, ska jag alertera?

Sidor

Thomas Axenbratt
Bild för Thomas Axenbratt

Lars Adie skrev:

Att stayman inte ska alerteras är borta sen länge.

Har jag inte hört talas om. Kan du hänvisa till något beslut?

I SBF:s senaste utbildningsmaterial för TL2 står det att 2kl (högfärgsfråga) skall alerteras oavsett om det lovar 4-korts högfärg eller inte eftersom budet är artificiellt.

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Ja, om du vet att bud inte är naturligt så skall du alertera även om du inte vet vad det faktiskt betyder.

Om motståndarna frågar får du helt enkelt förklara att det visar antingen A eller B men att du vet vilket.

I vissa fall kan TL i det här läget plocka bort dig från bordet och låta din partner förklara vad budet betyder för motståndarna, även om det inte låter som om det skulle bli aktuellt i just det här fallet på din beskrivning.

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Thomas Axenbratt skrev:


Lars Adie skrev:

Att stayman inte ska alerteras är borta sen länge.

Har jag inte hört talas om. Kan du hänvisa till något beslut? I SBF:s senaste utbildningsmaterial för TL2 står det att 2kl skall alerteras oavsett om det lovar 4-korts högfärg eller inte.

Det är ju exakt det Lars skriver….Tidigare skulle stayman inte alerteras, men det är borta sedan länge.

Sidor

Thomas Axenbratt
Bild för Thomas Axenbratt

Oj, var för tidigt på morgonen. Var inte helt vaken.

Sidor

Max Ödlund
Bild för Max Ödlund

Henrik Johansson skrev:


Ja, om du vet att bud inte är naturligt så skall du alertera även om du inte vet vad det faktiskt betyder.


1ru-(1sp)-2ru-(2sp)

Om nu öppnaren bjuder ett odiskuterat 3sp så kan väl en ko begripa att detta inte är ”naturligt”!? Men svarshanden, säger du Henrik, ska alltså alertera ”eftersom budet inte är naturligt”. Kära nån! Se till lagens andemening, inte till dess bokstav!

Sidor

Lars Adie

Max Ödlund skrev:


Henrik Johansson skrev:


Ja, om du vet att bud inte är naturligt så skall du alertera även om du inte vet vad det faktiskt betyder.


1ru-(1sp)-2ru-(2sp)

Om nu öppnaren bjuder ett odiskuterat 3sp så kan väl en ko begripa att detta inte är ”naturligt”!? Men svarshanden, säger du Henrik, ska alltså alertera ”eftersom budet inte är naturligt”. Kära nån! Se till lagens andemening, inte till dess bokstav!

Ja det är inte äkta det vet alla men vad betyder det då, ja antingen kontroll eller håll jag vet inte.
Jag ser ingen problem med att alertera här.

Sidor

Max Ödlund
Bild för Max Ödlund

Lars Adie skrev:


Jag ser ingen problem med att alertera här.


Avsikten med Alert är att underlätta för hederliga människor, inte att tillföra meningslös formalia. Vi alerterar exempelvis inte ett inledande pass – fast vi vet att det visar mindre än 13 hp!

Sidor

Lars-Göran Larsson

Lars Adie skrev:


Max Ödlund skrev:


Henrik Johansson skrev:


Ja, om du vet att bud inte är naturligt så skall du alertera även om du inte vet vad det faktiskt betyder.


1ru-(1sp)-2ru-(2sp)

Om nu öppnaren bjuder ett odiskuterat 3sp så kan väl en ko begripa att detta inte är ”naturligt”!? Men svarshanden, säger du Henrik, ska alltså alertera ”eftersom budet inte är naturligt”. Kära nån! Se till lagens andemening, inte till dess bokstav!

Ja det är inte äkta det vet alla men vad betyder det då, ja antingen kontroll eller håll jag vet inte.
Jag ser ingen problem med att alertera här.


Jag ser problem med att alertera här om jag inte har en specifik definition på budet 3sp. Varför alertera? När det nu eller senare kan ”störa” normalordning genom att framkalla en onödig fråga som jag måste besvara typ ”jag vet inte” (men det fattar väl en kossa att det inte är naturligt). Det sista skulle jag inte säga högt.
Hade Max exempelvis visat exakt spader ess eller annat vi inte känner till hade han naturligtvis alerterat.
Härnäst frågar de ”varför alerterar du”. Ska jag hänvisa till att jag läser boktäverna i lagboken så, rätt eller fel - men kan vi återgå till spelet nu?

Sidor

Johan Wahlberg

Max Ödlund skrev:


Lars Adie skrev:


Jag ser ingen problem med att alertera här.


Avsikten med Alert är att underlätta för hederliga människor, inte att tillföra meningslös formalia. Vi alerterar exempelvis inte ett inledande pass – fast vi vet att det visar mindre än 13 hp!

Sorry Max men här är du på yr. Icke naturliga bud ska alltid alerteras. Avsikten med Alert är irrelevant.

PS Möter du mig så behöver du inte alertera det givna läget om det dyker upp nästa gång vi möts.

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Max Ödlund skrev:


Henrik Johansson skrev:


Ja, om du vet att bud inte är naturligt så skall du alertera även om du inte vet vad det faktiskt betyder.


1ru-(1sp)-2ru-(2sp)

Om nu öppnaren bjuder ett odiskuterat 3sp så kan väl en ko begripa att detta inte är ”naturligt”!? Men svarshanden, säger du Henrik, ska alltså alertera ”eftersom budet inte är naturligt”. Kära nån! Se till lagens andemening, inte till dess bokstav!

Du är ute och kör bil… Du närmar dig en korsning med stoppskylt. Det kommer inte en enda bil från något håll, du rullar långsamt fram mot korsningen och kör vidare utan att helt stanna. Spelade det någon roll att du inte stannade? Ingen såg dig… Nej det spelade ingen roll, men du begick fortfarande ett lagbrott när du inte stannade. Precis då är det i ditt fall också, givetvis förstår alla att 3Sp inte är naturligt, men det betyder inte att det inte skall alerteras för det. Sedan att en utebliven alert inte får några konsekvenser är något helt annat.

Sidor

Fredrik Jarlvik

Max Ödlund skrev:


Lars Adie skrev:


Jag ser ingen problem med att alertera här.


Avsikten med Alert är att underlätta för hederliga människor, inte att tillföra meningslös formalia. Vi alerterar exempelvis inte ett inledande pass – fast vi vet att det visar mindre än 13 hp!

Vem drar gränsen för när man ska strunta i en alert? Och var går den? Lättast är att alertera efter de regler som finns. Om det sen är meningslöst eller inte spelar ingen större roll.

Sidor

Ola Brandborn

1 NT - 2 Kl
Skall det alerteras om det är naturligt krav? Skall det alerteras om det är naturligt okrav?
Båda varianterna är ju något som fienden knappast förväntas gissa sig till.

Sidor

Mikael Rimstedt

Alerterar aldrig 2 stayman och kan ärligt säga att jag bryr mig fanken i om det skall alerteras eller ej. Detsamma gäller överföringar över 1NT eller 2 över vår 2; enda krav öppning.

Känner någon sig lurad pga utebliven alertering, be my guest to protest.

Sorry men alerteringsreglerna är inte bra i svenskbridge.

//Mikael

Sidor

Joakim Nordlindh

Vad är några skillander från när du spelar utomlands som du skulle vilja ändra på Micke?

Sidor

Åsa Andersson
Bild för Åsa Andersson

Mikael skriver: ”Alerterar aldrig 2♣ stayman och kan ärligt säga att jag bryr mig fanken i om det skall alerteras eller ej. Detsamma gäller överföringar över 1NT”

Jag spelar ngt som kallas för Västerås-sang, där 2 hj och 2 sp är naturliga invitbud. Anser Du att man ska alertera dessa bud? Blir inte alerteringsreglerna ännu fånigare då, om man ska alertera naturliga bud, men inte onaturliga.

Jag alerterar alltid 2 ru över 2 kl, då de förnekar ett antal händer.

Kram V-ås-åsa
(som alltid stannar vid stoppskyltar)

Sidor

Mikael Rimstedt

Finns många exempel från USA som jag tycker är väldigt bra. Istället för alerteringar så jobbar de med annonseringar av bud som:

Öppning av 1NT
Överföringar
Slasköppningar

Alerter är helt borttagna för bud som 99,9% spelar. Exempel på det är:

Stayman
Michaels (överbud)
2 på enda krav (så länge det inte visar/förnekar något som är okänt)
1lå som 3+

Sidor

Arne Jordestedt
Bild för Arne Jordestedt

Mikael nämner att man använder annonsering istället för alert på vissa bud i USA.

I Norge är det obligatoriskt och kallas självannonsering, en bättre beskrivning är partnerannonsering eftersom det är partnern till Öh som ska annonsera. Det fungerar utmärkt, de flesta gör det, ibland glömmer någon av sig.

Om partnern öppnar med 1lå, 1nt, eller 2Kl-2Nt ska partnern till öppningshanden säga t ex efter 1nt ; ”15-17 kan innehålla singel”, eller öppning 1kl; 4+ trots att det är helt naturligt. Lustigt nog behöver man inte annonsera 1 hö vare sig det 4+ eller 5+.

Många har svårt att skilja på alert och annonsering, alert säger man inget utan att fi frågar, samt att annonsering är obligatoriskt även tex 15-17 bal. Varför inte prova i Sverige med?

Sidor

Martin Löfgren

Det pågår ett arbete, sorterat under TK, om nya alerteringsregler som enligt plan ska vara klar inom någon månad för att gälla fr o m nästa verksamhetsår. Det ligger förstås mycket arbete i att få fram ett regelverk som är praktiskt, lätt att tillämpa och som känns rimligt för våra tävlingsspelare.

I arbetet har ”annonsering” diskuterats. Ett problem här är att vi spelar mycket barometertävlingar i Sverige, och med bord tätt samman kan det bli en del överhörningar. Sägs det ”15-17” vid bord 1 och det kommer ”14-16” (för att inte tala om ”13-15”) från grannbordet, har ju spännvidden på sangöppningen reducerats ordentligt…

Sidor

Thomas Ålander

För c:a tio år sedan mötte jag ett par som öppnade med 2 spader. Ingen alert eller stopp, vilket förvånade mig. Det var 2 sp starkt.
Borde det ha stoppats eller alerterats?

Om man spelar med 4-kortsöppningar, skall man i t ex USA alertera 1 sp som öppningsbud, eftersom man där väl föredrar 5-korts högfärgsöppningar?

Sidor

Nils Andersson

Allt går att göra bättre, men tills detta är gjort gäller väl de regler vi har idag. Det är väl mycket bra att det kommer fram förslag på förbättringar.

Sidor

Max Ödlund
Bild för Max Ödlund

Martin Löfgren skrev:


Det pågår ett arbete, sorterat under TK, om nya alerteringsregler


När nu Alertreglerna ska revideras har jag ett önskemål:
Om min partner avger en dubbling eller redubbling som betyder nåt särskilt för just oss, då vill jag alertera. Men med dagens regler får jag inte göra detta!

Sidor

Bengt-Göran Olofsson

Inför alertering vid konkurrens budgivning på 3-läget, där det antagligen gör mest nytta.

Sidor

Lars-Magnus Gustafsson

Mikael Rimstedt skrev:


Alerterar aldrig 2 stayman och kan ärligt säga att jag bryr mig fanken i om det skall alerteras eller ej. Detsamma gäller överföringar över 1NT eller 2 över vår 2; enda krav öppning.

Känner någon sig lurad pga utebliven alertering, be my guest to protest.

Sorry men alerteringsreglerna är inte bra i svenskbridge.

//Mikael

Om man gör alert-lapparna lite mindre så att det inte väger så mycket så kanske de inte är så jobbiga att lyfta fram?

Sidor

Ola Brandborn

Thomas Ålander skrev:


För c:a tio år sedan mötte jag ett par som öppnade med 2 spader. Ingen alert eller stopp, vilket förvånade mig. Det var 2 sp starkt.
Borde det ha stoppats eller alerterats?


Stoppats ja, alerterats nej.

Sidor

Leif Malvefors
Bild för Leif Malvefors

Har spelat i många år med starka 2 sp/hj.
Till slut så tröttnade man på protester och det blir alert om vi möter orutinerade, nya eller okända par.
Lappen är inte tung.

Sidor

Lars-Göran Larsson

Lars-Magnus Gustafsson skrev:


Mikael Rimstedt skrev:


Alerterar aldrig 2 stayman och kan ärligt säga att jag bryr mig fanken i om det skall alerteras eller ej. Detsamma gäller överföringar över 1NT eller 2 över vår 2; enda krav öppning.

Känner någon sig lurad pga utebliven alertering, be my guest to protest.

Sorry men alerteringsreglerna är inte bra i svenskbridge.

//Mikael

Om man gör alert-lapparna lite mindre så att det inte väger så mycket så kanske de inte är så jobbiga att lyfta fram?


Förstår nu varför det framförts förslag på att lägga ner forumet.

Sidor

Thomas Ålander

Hej!
Om man använder 4-kortsöppningar och spelar på en klubb i t ex USA/Italien/Frankrike/…. måste man alertera en högfärgsöppning eftersom den inte behöver innehålla fem kort?

Sidor

Lars Adie

Thomas Ålander skrev:


Hej!
Om man använder 4-kortsöppningar och spelar på en klubb i t ex USA/Italien/Frankrike/…. måste man alertera en högfärgsöppning eftersom den inte behöver innehålla fem kort?

Inte enligt alerteringsreglerna, det finns många system som har fyrkorts högfärg.

Reglerna för ACBL har du här

Sidor

Logga in för att kommentera