SM Par

Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap finner du på denna länk.

Fond EM Par/VM Par

I SM Par Dam, SM Par Mixed, SM Par Open och SM Par Veteran, avsätts 10 kr per par till en fond för EM Par/VM Par. De tre främsta paren i var och en av dessa discipliners SM-final får ur denna fond söka bidrag till startavgiften i närmast följande europamästerskap (EM) för par eller världsmästerskap (VM) för par.

Spelare får bidrag till startavgift i en (1) valfri pardisciplin i ett (1) sådant parmästerskap (EM eller VM) upp till 3.000 kr, det även om spelaren ifråga har placerat sig bland de tre främsta paren i flera av de berörda SM-finalerna. Spelaren behöver inte ingå i ett intakt par från sin SM-placering.

Bidraget är personligt och måste sökas skriftligt via:
kansliet@svenskbridge.se.
Utbetalning sker först efter spelat EM/VM.

Söker flera kvalificerade spelare belopp som tillsammans utgör mer än fondens saldo vid denna tidpunkt, fördelas bidragen proportionellt mellan de sökande.

Samarbetspartners