Tävlingar med stratapriser

Alla kvällsbrons spelas med strata, men vad är egentligen strata?

Vid Riksstämman 2017 röstade stratatävlingar igenom. I motion 3 kan du läsa motionen i sin helhet.

Allt är som vanligt

Tävlingen beräknas som vanligt. Gruppindelningen sker som vanligt. Du får möta vilka motståndare som helst, och precis som vanligt har du extra otur då du bara möter bra par Smile .

Det är först vid prisutdelningen som strata blir aktuellt.

Indelning i A-, B-, C- och D-par

Vid namninmatning görs en stratifiering av paren så att de delas in i A-, B-, C- och D-par. Även om kvällstävlingarna inte beräknas med handikapp används parens snitthandikapp för strataindelningen. A-paren har lägst snitthandikapp och D-paren högst enligt följande:

  • A < 20
  • B < 30
  • C < 40
  • D = Övriga par

För att förtydliga: Indelningen har inget att göra med de fysiska bridgeborden som står i grupp A, B, C och D.

Prislistor och stratifiering

I D-prislistan tävlar bara D-par, i C-prislistan C- och D-par, i B-prislistan B-, C- och D-par medan alla par tävlar i A-prislistan.

Par som placerar sig i flera prislistor, det vill säga både i sin egen och en högre prislista, får sin strataplacering utifrån vilken av prislistorna som ger bäst pengapris.

Prisfördelning

Majoriteten av priserna delas ut i A-stratan. Vid till exempel 20 priser delas 14 priser ut i A-stratan och 2 vardera i B-, C- och D-stratorna, medan vid 13 priser är fördelningen 9-2-1-1.

Normalt är att de sista prisplatserna i A-stratan ger startavgiften tillbaka. Detsamma gäller de övriga stratorna medan vinst i B-, C- och D-stratorna ger dubbla startavgiften ifall det är två priser.

I alla tävlingar, oavsett strata, får 10% av paren pengapris, avrundat nedåt, dock högst 20 par. Vid fler än 200 par är antal priser detsamma men beloppen högre.

Exempel

Kalle och Lisa kommer på 9:e plats i tävlingen. De är bästa C-par så de vinner C-prislistan.

På 8:e plats hittar vi bästa B-par. Såsom varande C-par tävlar Kalle och Lisa även i B-prislistan och kommer följaktligen på andra plats i B-prislistan.

Dessutom är Kalle och Lisa på 9:e plats i A-prislistan eftersom A-prislistan är densamma som prislistan utan strata.

Nu tittar man på prispengarna som delas ut för respektive placering i respektive lista. Kalle och Lisa får den strata och placering som ger mest pengar. Vid lika mycket pengar får Kalle och Lisa placeringen i bästa stratan.

Om Kalle och Lisa placerar sig i en bättre strata ”stjäl” de pengar från till exempel ett A-par. Eftersom Kalle och Lisa är ett C-par kommer näst bästa C-par att vinna bästa C-priset, om inte bästa D-par kommer och snuvar näst bästa C-par på karamellen.

Varför namnet strata?

Strata kommer från latin och används inom statistik för att beteckna grupper. Att stratifiera innebär inom statistiken att på ett lämpligt sätt delar in en population i grupper (strata) med mindre inre variation i varje grupp (stratum).

Handikappgränser vid indelning i strata

Återigen vill vi betona att stratatävlingar inte är handikapptävlingar även om handikapp används för stratifieringen. Handikappgränserna är följande:

  • A < 20
  • B < 30
  • C < 40
  • D = Övriga par

BK S:t Erik, som ursprungligen lät utveckla strata i Ruter, använder mästarnål för stratifieringen där spadernål och stormästare är A, hjärternål B, ruternål C, och klövernål och ingen nål D. Dessutom har BK S:t Erik valt att bästa spelaren i paret avgör parets strata.

Om du vill använda Ruter och strata kan du själv välja mellan indelning baserat på handikapp eller mästarnål. I det förra fallet kommer Svenska Bridgeförbundet inte att rekommendera några handikappgränser utan det är upp till varje klubb att bestämma själv baserat på standarden på klubben.

Prisfördelning i detalj

Antal
priser
Strata
A
Strata
B
Strata
C
Strata
D
20 14 2 2 2
19 13 2 2 2
18 13 2 2 1
17 12 2 2 1
16 11 2 2 1
15 11 2 1 1
14 10 2 1 1
13 9 2 1 1
12 9 1 1 1
11 8 1 1 1
10 7 1 1 1
9 7 1 1
8 6 1 1
7 5 1 1
6 5 1
5 4 1
4 3 1
3 2 1

Samarbetspartners